Dr Aleksandar Živković

Biografija

Medicinski fakultet u Beogradu završio je 1997. godine. Nakon lekarskog staža i završene Škole rezervnih oficira, dobija zaposlenje u subotičkoj bolnici. Stiče zvanje specijaliste interne medicine na VMA, 2002. godine. 2004. godine je odbranio magistarsku tezu iz oblasti kardiologije.

Užu specijalizaciju iz kardiologije završio je u IKVBV Sremska Kamenica 2009. godine. Implantacije pejsmejkera u saradnji sa hirurgom obavljao je od 2003. god. a samostalno od 2008. godine. Praktičnu i teorijsku edukaciju kontinuirano je pohađao u Novom Sadu i Beogradu i inostranstvu u Lozani i Bratislavi. Godine 2018. započeo je edukaciju i aktivno učestvovao u angioloskim procedurama (koronarografija, stentovi...) u svojoj ustanovi pod mentorstvom interventnog kardiologa dr Svetozara Srdića ali i u Višoj ustanovi na odeljenju interventne kardiologije u IKVBV Sremska kamenica.

U OB Subotica je bio na funkciju načelnika Polikliničke službe, Internog I (kardiologije) a trenutno je na funkciji šefa Koronarne jedinice gde primenjuje savremeni pristup dijagnostici i lečenju kod najtežih pacijenata, uključujući i interventne procedure poput implantacije pejsmejkera i stentova koji se obavljaju u Angio sali.