Dr Bilal Arafeh

Biografija

Diplomirao na stomatološkom fakultetu u Beogradu 2015 godine. Stažirao u domu zdravlja Novi Beograd.

Radio na terenu pomoću mobilne stomatološke ambulante u sklopu humanitarne organizacije "border free" 2017. godine. Radio je u privatnoj stomatološkoj ordinaciji Dental N plus u Beogradu 2018. godine. U timu stomatološke ordinacije Badawi je od 2020. godine.

Redovno unapređuje svoje znanje i ima sertifikate sa evropskih stomatoloških kongresa. Tečno priča srpski, engleski i arapski jezik.