Dr Brigita Berkeš

dr Brigita Berkeš

Specijalista otorinolaringol

ORL

CENOVNIK

Biografija

Diplomirala je na Medicinskom Fakultetu u Novom sadu 1980.godine. Kao lekar opšte medicine radila je u Domu zdravlja u Čantaviru.

Specijalističke studije je započela u Opštoj bolnici u Subotici na Odeljenju otorinolatingologije ,a stekla zvanje lekara specijaliste otorinolaringologije na Klinici za bolesti uva, nosa i grla u Novom sadu 1993.godine. Kao lekar specijalista radila je na Odeljenju otorinolaringologije u Opštoj bolnici u Subotici više od 30 godina, bila je načelnik odeljenja 14 godina. 2018. godine sa punim radnim stažom se penzionisala.

Zaposlena je u Poliklinici Badawi. Bavi se dijagnostikom i terapijom bolesti uva i gornjeg respiratornog trakta kod dece i odraslih.