Dr Evica Grujičić

dr Evica Grujičić

Specijalista pedijatar

PEDIJATRIJA

CENOVNIK

Biografija

Rođena je 29.03. 1957. godine u Vrginmostu, R Hrvatska gde je završila osnovnu školu. Gimnaziju "Dr Ivan Ribar",matematički smer, završila je u Karlovcu. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu završila je 1982. godine.

Specijalistički pedijatrijski staž započela je u KBC "Rebro" u Zagrebu. Tamo je provela 3,5 godine. Poslednjih 6 meseci specijalističkog staža odradila je u Dečijoj klinici, KBC Niš, gde je 14.07.1992. godine položila specijalistički ispit iz Pedijatrije.

Od 02.08. 1982. godine bila je zaposlena u Domu zdravlja Vrginmost, R Hrvatska, gde je radila do 05.08.1995. godine.
Od oktobra 1995. godine zaposlena je u Dečijem dispanzeru u Subotici, gde i sada radi.