Dr Gabriela Aleksov

Biografija

Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 1991. godine. Specijalizaciju iz otorinolaringologije je završila na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 1999. godine.

Magister medicinskih nauka je postala 2007. godine odbranom rada pod naslovom "Praćenje maturacije slušnog puta ranim auditivnim evociranim potencijalima" , na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.

Posebna interesovanja ima u dijagnostici oštećenja sluha kod beba i dece, dijagnostici i lečenju vrtoglavica, kao i dijagnostici i lečenju otežanog disanja na nos.