Dr Jasna Gardinovački Tumbas

Biografija

Specijalista interne medicine. Subspecijalista Hematologije.

1987. god je završila Medicinski fakultet u Beogradu. Završena specijalizacija Interne med 1996. godine.

Završila je subspecijalizaciju 1999. na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Dodatna usavršavanja su joj Estetska medicina od 2010. godine.