Dr Marija K. Badawi

Biografija

Pored pozicije CEO u Poliklinici Badawi, više od 30 godina stoji na raspolaganju pacijentima sa tegobama iz oblasti opšte medicine. Tokom dugogodišnjeg rada, upotpunjavala je znanje iz oblasti alternativne medicine, kako bih stanje svakog pacijenta mogla sagledati u potpunosti.

U radu se koristi savremenim dijagnostičkim sredstvima poput SCIO i Alergotestiranja, koja joj daju veoma korisne podatke u određivanju i lečenju stanja i poremećaja. Veliku pažnju posvećuje i prevenciji i mentalnoj ravnoteži pacijenata i uvek ima spreman savet i predlog za delovanje.