Dr Nela Andrašić

Biografija

Doktor medicine. Diplomirala je 2000. godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Završila je subspecijalizaciju iz oblasti onkologija 2014. god.

Predavala je na stručnim i znanstvenim skupovima i konferencijama: Suportivna terapija, Pharmawiss 2019. god. Imunološka terapija, MSD 2018. god. Antiemetska terapija, Actavis 2013. god.

Od 2006. godine radi u Opštoj bolnici u Subotici na odelu Onkologija. Učlanjena je u stručne i znanstvene organizacije kao što su ESMO, UMOS, MASCC.