Dr Oršolja Fodor Fir

Biografija

Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 2000. godine.

Specijalizovala se iz oblasti radiologije na Institutu za radiologiju u Novom Sadu 2011. godine.

Svoj posao veoma profesionalno radi i sa punom pažnjom.

UZ pregledi abdomena
UZ pregledi mekih tkiva vrata
UZ pregledi dojki
UZ pregledi regionalnih limfnih žlezdi