Dr Sorina Tatalović

dr Sorina Tatalović

Specijalista dermatovenerolog

DERMATOLOGIJA

CENOVNIK

Biografija

1990. godine je završila Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu.

Položila je specijalistički ispit iz dermatovenerologije na Klinici za dermatovenerologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Temišvaru.

Rumunija 1994. god.