Dr Zoltan Šagi

Dr Zoltan Šagi • Poliklinika Badawi

Prim. spec. dr med. Zoltan Šagi

Specijalista neuropsihijatar

PSIHIJATRIJA

NEUROLOGIJA

CENOVNIK

Biografija

Medicinski Fakultet je završio u Debrecen 1982. godine.

Završio je specijalističke studije na Medicinskom Fakultetu u Novom Sadu 1989. godine za Neurologa i Psihijatra. Specijalizaciju za Psihoterapiju je završio u Beogradu 1999. godine. I položio je Primarijat u Beogradu 2017. godine.

Specifična zanja i umeća koja je razvio tokom godina su Elektroencefalografija (EEG) i Epileptologija.

Elektroencefalografija (EEG)
Epileptologija