Dr Zoran Rašković

Biografija

Doktor medicine i specijalista ortopedije. Položio je diplomski ispit na Medcinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 1997. god.

2007. godine je položio specijalistički ispit iz ortopedije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beobgradu.

Sada je specijalista ortopedije.