Svetlosna terapija

SVETLOSNA TERAPIJA | Dr Katarina Badawi

Svetlosna terapija - lekoviti uticaj svetlosne energije


Dr Katarina Badawi

Načelnica holističke ordinacije

LEKAR OPŠTE I KINESKE MEDICINE, EFT PRAKTIČAR, REIKI MAJSTOR, LICENCIRANI BUDWIG PRAKTIČAR
Holistička ordinacija Poliklinike Badawi

katarinabadawi.com

Katarina @ Facebook

katarina@badawi.rs

024 553 774