Marketing za poslovne partnere

MARKETING ZA POSLOVNE PARTNERE | Poliklinika Badawi

REKLAME NA SAJTU
Postavka Vaših reklama na sajtu.

Postavite Vašu reklamu na sajtu badawi.rs. Svaka stranica ima predviđeno mesto za reklamu – odaberite stranice koje su Vam zanimljive.

KONTAKT | 065 67 74 240

REKLAME NA BLOGU
Postavka Vaših reklama na blog-u.

Postavite Vašu reklamu na blog-u. Svaka blog stranica ima predviđena mesta za reklame – odaberite kategorije koje su Vam zanimljive ili odaberite ceo blog.

KONTAKT | 065 67 74 240

REKLAME NA NEWSLETTER-U
Slanje Vaših reklama preko Newsletter-a.

Predstavite Vaše proizvode ili usluge preko Newsletter-a Poliklinike Badawi. HealthLetter (Newsletter) se šalje jednom sedmično.

KONTAKT | 065 67 74 240

SPONZORISANE BLOG OBJAVE
Predstavite se na blogu.

Postavite Vaše komercijalne objave na blog-u. Predstavite Vaše proizvode i usluge sa detaljnim tekstom i slikama, a objava će biti podeljena i na Facebook stranici Poliklinike Badawi. Objavu na Facebook stranici je moguće dodatno boost-ovati.

KONTAKT | 065 67 74 240

SPONZORISANE FACEBOOK OBJAVE
Predstavite se na Facebook stranici poliklinike.

Postavite Vaše komercijalne sadržaje na Facebook stranici Poliklinike Badawi. Predstavite Vaše proizvode i usluge sa tekstom, slikama ili preko video sadržaja. Objavu je moguće dodatno boost-ovati.

KONTAKT | 065 67 74 240

NAPREDNI MARKETING PLAN
Vođenje namenskih marketing kampanja.

Podržavamo ostvarivanje Vaših marketinških ciljeva sa jasno definisanim strategijama i tehnikama na Internetu. Ako imate posebne zahteve, kontaktirajte nas.

KONTAKT | 065 67 74 240