Kardiologija

KARDIOLOGIJA | Poliklinika Badawi

Kardiologija - ordinirajući lekari: dr Nemanja Plavšić, dr Tomislav Vajs i dr Aleksandar Živković.