Urologija

UROLOGIJA | Poliklinika Badawi

Urologija - ordinirajući lekari: dr Lajoš Feher, dr Nandor Šeljmeši.