Povraćaj robe

Svaki kupac i/ili korisnik usluga Internet prodavnice u svakom pojedinačnom slučaju zaključenja kupoprodajnog posla sa nekim od partnera Internet prodavnice, zadržava sva prava na zaštitu od eventualnih isporuke robe – artikala nesolidnog ili neodgovarajućeg kvaliteta, kao i kod bilo kojeg drugog kupoprodajnog posla realizovanog na tradicionalan način.

Pojednostavljeno rečeno, kupac robe ili korisnik usluga zadržava pravo na isticanje svih prigovora na kvalitet i kvantitet kao u bilo kojem drugom kupoprodajnom poslu, uključujući i pravo na povraćaj robe odnosno zamenu isporučenog artikla neodgovarajućeg kvaliteta.

Naime, kao i svaki drugi kupoprodajni posao, tako i kupoprodaja na osnovu informacija pribavljenih u Internet prodavnici, predstavlja polazni osnov za zaključenje posla kupoprodaje sa nekim od partnera Internet prodavnice, za kojega se potencijalni kupac i/ili korisnik usluge samostalno odlučio.

Izborom robnog artikla od kupca, s jedne strane, a prodavca kao dobavljača odabranog artikla ili određene usluge, kao davaoca odabrane usluge, s druge strane, nastaje ekskluzivni dvostrani odnos prodavac – kupac odnosno davalac usluge – korisnik usluge, te za sva treća lica taj i takav odnos predstavlja poslovnu tajnu partnera u konkretnom pravnom poslu.

Priroda i sadržina toga novouspostavljenog odnosa ostaju tajna za sva treća lica pri čemu Internet prodavnica nije partnerska strana u uspostavljenom poslovnom odnosu prodavac – kupac, nego je samo posrednik koji se angažuje jedino i isključivo u uspostavljanju veze kupac – prodavac, odnosno davalac usluga – korisnik usluga.

Valja naglasiti da se uspostavljanjem relacije prodavac – kupac odnosno davalac usluge – korisnik usluge, uspostavlja istovremeno dužničko-poverilački odnos identičan bilo kojem kupoprodajnom odnosu uspostavljenom u tradicionalnim trgovačkim poslovima iz kojega za strane u tome poslu obostrano proističu obaveze: prodavca, da robu isporuči, odnosno uslugu izvrši, a za kupca odnosno korisnika usluge, da plati primljenu robu odnosno iskorišćenu uslugu.

Dodatne informacije

Pronađite informacije koje će Vam pomoći da se odlučite na pristupanje eSHOP-u. Upoznajte se sa kategorijama proizvoda, kao i pravilima poslovanja.

Izjava o statusu internet prodavnice

Polisa privatnosti • eSHOP

Uslovi korišćenja • eSHOP

Kategorije proizvoda

Poliklinika

Poliklinika

Stručni tim Poliklinike Badawi Vam nudi prvoklasnu medicinsku negu i poseban pristup svakom pacijentu.
Holistika

Holistika

Holistička ordinacija  Poliklinike Badawi pristupa lečenju čoveka u celini, dovodeći u balans njegovo telo, um i duh.
Stomatologija

Stomatologija

Spoj vrhunske medicine, tehnologije i umetnosti. Cilj Stomatološke ordinacije je da svaki Vaš dan bude nasmejan.