Sreća kao tema ili samo osećanje

Sreća – jedna od večitih tema (veoma zastupljena u temama o kojima se danas raspravlja). Pitam se da li je sreća tema za raspravu ili samo nežno, a snažno, osećanje potrebno svakom čoveku. Svakom čoveku je i dato osećanje sreće ali izgleda nije dato da je svako razume. Čim je za raspravu, znači ne razume se šta je sreća.

Ako sreću ne razumemo, onda je zaista vreme da se sklonimo sebi sa puta, možda je tada prepoznamo.

Kako prepoznati šta je sreća i da li je tema ili osećanje?

Moja spoznaja (pre svega kroz lično iskustvo) jeste da je sreća lakoća u telu, duši, koja je konstanta. Nikako nije euforija. Euforija je stanje doživljaja, kojim želimo druge ubediti da smo srećni jer to žarko želimo, a to nam toliko žarko ne uspeva. Više je nego tema i više je od samo osećanje.

Kako uvek biti srećan i kakva je to sreća?

Pitaju me: “Kako čovek može uvek biti srećan?

Pitam ja njih, umesto odgovora: “Kako čovek može uvek biti nesrećan, nervozan, napet, besan?

Pokušaću da izvučem tezu: Kapacitet sreće u čoveku je onoliki, koliki je kapacitet nesrećnosti koji može da prevaziđe.

A kakva je to „uvek sreća“? To je sreća koja je tiha, koja ne može da se rečima opiše (jer joj nije dato). To je osećaj unutrašnjeg mira, zahvalnosti, lepote. Neopisiv je rečima, ali se ogleda u oku i na licu čoveka, posebnim sjajem.

Predlažem Vam da u potrazi za srećom odgovorite na  pitanja u nastavku bloga.

Kakvom se energijom “ogrćete” od momenta kada se probudite?

Energija s kojom ujutro ustajemo, oblikuje ceo naš dan.

Šta je to što bi Vas u toku dana obradovalo?

To je važno pitanje koje sebi treba da postavite svako jutro i odgovorite, jer se tada fokusirate na sitne radosti. A one i jesu put do sreće.

Koliko ste iskreno, onako iz duše, zahvalni za ono što već imate?

Sreća je biti iskreno zahvalan za sve što imate, snažan osećaj da ste dobro, da ste stabilni u svom biću. Sposobni da upravljate sobom i svojim životom, čak i kada naiđu teškoće.

Šta je to što u sadašnjem trenutku želite da Vas učini srećnim?

To pitanje Vas fokusira na ono što može da Vas učini srećnim već danas.

Koji je najjednostavniji način da dođete do toga?

Postavljanjem navedenog pitanja i odgovorom, već ste na putu osvešćivanja samog plana kako da postignete ono što Vas čini srećnim. A može biti tema za danas ili samo osećanje.

Šta ako to dobijem?

Izuzetno važno pitanje na koje treba dati iskren odgovor. Često sami sebe sabotiramo i smatramo da nešto nismo zaslužili, a iskreno želimo. Jer se javljaju glasovi iz našeg predsvesnog ili nesvesnog i kao da govore: „To nije za tebe, nisi ti za to, tebi to ne treba, …“.

Vizualizacija

Vizualizujte sebe u situaciji da ste dobili ono što želite da Vas učini srećnim. Obratite pažnju na telo, ono će svakim nelagodnim osećajem potvrditi da negde u dubini blokirate sve svoje zasluge i pravo na sreću. Otpustite te osećaje sa nekoliko dubokih udisaja I izdisaja. Dozvolite da prođu kroz Vas i izađu iz Vašeg bića. Lakoća u telu koju nakon toga osećate, je znak da ste otpustili.

Neprestano vizualizujemo

Neprestano nešto vizualizujemo, a nismo ni svesni toga. Često su te vizualizacije vezane za pitanja, kako rešiti neki problem, a odgovara najčešće nema, jer su takve vizualizacije nesvesne.  Vizualizujemo i kada idemo u prodavnicu, prođemo unapred svaki artikl sa mesta gde se nalazi. Mnogo toga, neprestano,  nesvesno vizualizujemo. Zašto onda da sebi uskratimo moć da svesno vizualizujemo za naše dobro, zar ne? Jer sreća i čovek su jedno biće.