Šta je holistička ordinacija Poliklinike Badawi?

Šta znači holistički? Holistički znači sveobuhvatno. Kad pričamo o holističkoj medicini, tada govorimo o medicini tj. lečenju celog čoveka. Pošto čovek nije samo telo, pa nije ni samo želudac ili jetra, holistički pristup sagledava čovekovo psihičko, fizičko stanje, i njegov životni stil.

Zašto se sagledava čovek u celosti?

Emocije su prvi okidač bolesti. Izazivaju poremećaj protoka energije kroz telo i tako dobijamo energetski nivo bolesti gde se čovek oseća loše, ali su svi nalazi u redu. Ako se ne reši bolest na energetskom nivou, ona napada fizičko telo i to prvu slabu tačku.

Slaba tačka zavisi od emocija. Kineska medicina, stara 3000 godina nas uči da problemi sa želucem nastaju zbog osećaja materijalne nesigurnosti. Problemi sa štitnom žlezdom nastaju zbog toga što govorite premalo ili previše. Problemi sa plućima nastaju zbog osećaja tuge, itd.

U kombinaciji sa emocijama postoje toksini iz okruženja, bakterije, virusi i njihovi toksini, i hemikalije koje unosimo putem disanja, hrane ili preko kože, hrana koja jeste ili nije u skladu sa našim metabolizmom, fižički rad (koji može biti premali ili prenaporan). Svi ovi uzročnici utiču na stanje zdravlja.

Holistička medicina otkriva uzročnike bolesti i njih rešava.

Zašto treba lečiti uzročnike bolesti?

Možda je pitanje suvišno. Ali postoje mnogi ljudi koji lek za svoju bolest traže isključivo u hemijskom leku ili hirurškom zahvatu. Lekovi, operacije i oficijalna medicina imaju fantastičnu moć da spasu život i da se brzo osećate bolje. Ali bolesti često nastave da tinjaju. Kombinacija oficijalne i prirodne, energetske i duhovne medicine JESTE holistička medicina i holistički pristup.

Šta spada u holističku medicinu?

Holističku medicinu čini skup svih grana oficijalne medicine (briga o fizičom telu) + psihologija i terapije koje brinu o psiho-emotivnom nivou + duhovno energetska medicina (briga o energetskom nivou).

Dakle: opšta medicina, pedijatrija, ginekologija, endokrinologija, psihologija itd. + akupunktura, psihoterapija, tehnika emocionalne slobode, detoksikacija i još puno toga.

Holistički pristup otklanja psiho – energetske i fizičke tegobe.

Kako da izaberete pravi put ozdravljenja?

Javite se lekarima opšte prakse koji rade u Poliklinici Badawi. Svi su upućeni i holistički edukovani. Oni će Vam odrediti tačnu terapiju, onu terapiju koja će otkloniti Vaše uzroke bolesti, i dovesti Vas u psiho, fizičko, energetski balans.

Imate dva izbora: biti prividno zdrav ili biti zdrav. Drugim rečima: lečiti samo fizičko telo tj. karoseriju ili lečiti sebe u celosti.  Izbor je Vaš!