Poliklinika Badawi

Jelene Čović 28. Subotica
Tel.: (024) 553-774, (024) 567-495, (0600) 567-465, (0600) 553-774
E-mail: poliklinika@badawi-su.com