Nazad na Blog
Šesta čakra, uverenja i životna svrha | Poliklinika Badawi

Šesta čakra, uverenja i životna svrha

Šesta čakra (predeo između očiju) gradi uverenja, kroz koja životna svrha dolazi do smisla života. Svaki čovek teži da spozna životnu svrhu, smisao svog života. A do svrhe dolazi na osnovu svojih uverenja. Uverenja usmeravaju naš život, ali ga i kontrolišu. Potreba za kontrolom u sebi, na dubokom nivou, ukazuje na potisnute imaginarne strahove, odn. disbalans prve čakre.

Šesta čakra – uverenja – smisao - svrha

Kada je stabilna, u balansu, šesta čakra nam daje moć da jasno vidimo, da ne tražimo rešenje u alkoholu, cigaretama, drogi … već da filtriramo sve ono što smo videli, čuli i što je postalo naše iskustvo kroz koje gradimo uverenja.

Izuzetno je važno povremeno preispitati svoja uverenja i doći do spoznaje kuda nas vode. Na taj način ćemo izbeći osećaj da smo prespavali svoj život. Šesta čakra je u tom smislu izuzetno važna.

Pitanja i odgovori u vama

Stavite ponekad prst na čelo i zapitajte se:

  1. Da li me neko uverio da nisam dovoljno dobar/dobra?
  2. Da li me neko uverio da sam glup/glupa?
  3. Da li me neko uverio da nisam sposoban/sposobna?
  4. Da li me neko uverio da ništa ne umem?
  5. Da li me neko uverio da sam loš/loša?
  6. Da li me neko uverio da sam kukavica, slabić?
  7. Čemu mi ta uverenja sada služe?
  8. Kuda me ta uverenja vode?

Da, postoje pitanja na koja ponekad  treba dati svoj odgovor.

Reakcija na pitanja

Ukoliko se pojavi pritisak u grudima ili potreba za dubokim udahom kada postavite sebi jedno ili više od navedenih pitanja, vredno je okrenuti se ka sebi, čuti šta kaže onaj tihi unutrašnji glas, glas iz srca. Tek tada dati odgovor.

Pomoć life coachinga i energetskih vežbi

Šesta čakra u balansu, pomaže da menjate uverenja koja rade protiv vas.  Kako da promenite uverenja koja „rade“ protiv vas, pomoći će Vam life coaching i energetske vežbe.

Podeli ovu objavu

Nazad na Blog