Balansiranje čakri i životna energija

Kako da upravljam svojim emocijama? Da li ste ikada sebi postavili to pitanje?

Kada razumemo sebe, upravljamo svojim emocijama.

“Sve što nas iritira kod drugih, može nas dovesti do razumevanja nas samih”, Carl Gustav Jung.

Drugi ljudi su veoma važni u našem životu. Bezbroj puta u toku dan, podsećaju nas da pogledamo u sebe, a mi to najčešće ne primetimo. Umesto da pogledamo u sebe, gledamo u njih.

Možda je lakše ako gledamo u druge i kažemo da je neko drugi ovakav ili onakav (dobar – loš, veseo – tužan, srećan – nesrećan, …). Ali treba biti svestan da smo mi odreagovali na druge, jer smo se (kao vibraciona bića) povezali sa onom vibracijom osobe (na koju smo odreagovali), prepoznajući titraj sebe u toj osobi. I tako, govoreći o drugima, opisujući druge, mi opisujemo sebe, govorimo sebi. Mada toga i nismo svesni.

O osobi ili okolnosti govorimo svoju istinu, jer neko drugi će tu istu osobu (okolnost) videti na sasvim drugačiji način. Na način kakva je ta druga osoba.

Sve što mislimo i govorimo automatski povezujemo sa svojim emocijama (delovima sebe) i reagujemo.

Šta kažu čakre?

Čakre su vrtlozi životne energije na našem telu (na fizičkom telu ima sedam glavnih čakri, koje su raspoređene duž kičmenog stuba). U svakoj čakri je sedište određenih emocija. Što znači da na taj način i sve emocije neprestano kruže kroz nas. Kako naše telo pulsira, pulsiraju i naše emocije. Ispoljićemo one sa kojima smo najbliskiji (u sinhronicitetu) u nekom trenutku.

A koje su Vam najbliskije, najbolje ćete prepoznati kada obratite pažnju na sebe i osvestite u kakvom ste raspoloženju, o čemu razmišljate, šta govorite, na koga ili šta reagujete izvan sebe.

Četvrta čakra

Četvrta čakra je središnja čakra (predeo srca, grudi), preko koje kruže parovi čakri (tri donje, zemaljske, kojima se uzemljujemo tri gornje, kojima se povezujemo sa našim nefizičkim, univerzalnim). U četvrtoj čakri spajamo naše nebo i zemlju. Svi impulsi (prva čakra) na okolnosti i ljude na koje u toku dana regujemo, aktiviraju i četvrtu čakru. To je čakra koja titra suptilno i snažno, baš kao i naše srce. I utiče na naš organizam, najviše srce. Na fizičkom telu je povezana sa svim organima u predelu srca i grudi.

Peta čakra

Sve ono što mislimo, govorimo, ne usudimo se ili se usudimo izgovoriti, izvire iz pete  čakre. Kroz nju izgovaramo ali i čistimo sve ono što je u donjim čakrama. To je čakra čišćenja i kreiranja – istine prema sebi i svega onoga što smo mi. Možemo reći da svoj dan kreiramo, onako kako tog dana mislimo i govorimo.

Treća čakra

Sve što je u petoj čakri, kruži kroz četvrtu čakru i povezujemo sa njenim parom, trećom čakrom. Treća čakra se nalazi u predelu stomaka, želuca. Tu je naša vatra varenja, unutrašnje sunce. U njoj sve varimo, hranu, ljude, okolnosti. Koliko vatre u njoj ima, toliko ima u nama životne energije. Ispoljavanjem emocija na niskim vibracijama, naša vatra se gasi. To možemo prepoznati po nedostatku volje i inicijative, fokusirane energije. Kada za nekoga kažu da je lenj, u pitanju je nedostatak volje i incijative (a ne lenjost). I to je alarm da osobi, za koju se misli da je lenja, treba pomoći. Nedostatak vatre u trećoj čakri ruši imunitet, a kod osoba koje imaju zdravstvene probleme može da dovodi do recidiva. Upravo zbog vatre koja se gazi u trećoj čakri. Kada nemamo dovoljno energije u trećoj čakri, naše misli i emocije su na niskim vibracijama.

I to je krug (treća-četvrta-peta čakra) iz kojeg nas drugi irtiraju, sve nas iritira, postajemo arogantni, jer su nam emocije na niskim vibracijama.

Treba težiti ka visokim vibracijama emocija zbog sebe

Naravno, kada u drugima vidimo ono što nas obraduje, kada vidimo nešto lepo na drugoj osobi, u svemu što nas okružuje, povezujemo se sa visokim vibracijama. Osećamo se prijatno, jer i tada preko drugih vidimo sebe. I to je ono što smo mi, prija nam. Setite se svog osećaja kada nekoga pohvalite.

Zbog toga preporučujem, kada želite da Vas neko pohvali, uputi Vam lepu reč, da Vam se toplo osmehne, zagrli, uradite to Vi.  Pohvalite druge, recite lepu reč, poklonite osmeh, poklonite zagrljaj. Ali neka je iskreno. Jer u tom nekom trenutku druga osoba je izazvala u Vama lepa osećanja. Ta osećanja ne treba sputavati, ona su kao dragulj koji leči naše biće.

Kako ćete znati šta govorite, koje emocije živite?

Kada  pričate o drugoj osobi, pokušajte biti svesni toga što govorite i obratite pažnju na sebe:

  1. Kakva osećanja kod Vas budi ta druga osoba?
  2. U kojim delovima tela osećate emocije?
  3. Koje su to emocije? Opišite ih.
  4. Kakvo Vam je disanje?
  5. Postoji li grč ili lakoća u stomaku, ramenima ili drugim delovima tela?

Zatim se malo udubite u sebe i odgovorite:

  1. Ako su niske vibracije emocija, da li su toliko vredne da ih tako brižno nosite u sebi?
  2. Čemu Vam služe, da li Vas možda štite od nečega?
  3. Da li nešto ne želite da vidite?
  4. Šta možete učiniti da promenite tu nisku vibraciju? Kada ćete to učiniti?

Kada odgovorite na pitanja, osvestićete svoje emocije i počećete njima upravljati. Ali samo upravljanje emocijama nije dovoljno. Potrebno je vežbati da što duže budete na visokim vibracijama emocija (zdravim emocijama), onoliko koliko ste do sada bili na onim niskim. Zdrave emocije Vas štite, čuvaju Vaš imunitet. I omogućuju da se hrabrije nosite sa okolnostima koje nisu prijatne, ali nas čine zrelijim.

Balansiranje čakri

Da biste osnažili važan krug čakri za kreiranje svog života, Life Coaching i energetske vežbe će Vam u tome pomoći.

Životna energija može strujati kroz naše telo i održavati snažan imunitet, ako su čakre u balansu, time i naše emocije. Balansiranje čakri nam omogućuje da upravljamo svojim emocijama.

OLI life coaching je integrativni, psihodinamski coaching. Svrha life coachinga jeste da Vam pomogne da oživite u sebi ono što već posedujete, a to je dobar čovek (srećan, zadovoljan, uspešan, zdrav). 

energetskim vežbama, kojima se balansiranju emocije, postoji velik broj vežbi koje telu izuzetno prijaju i koje zajedno sa kvalitetnim tehnikama i  Bahovim kapima pomažu da otklonite blokade, da se usmerite ka sebi i postignete svoj cilj. Na taj način  dovodeći sebe u mirno (kolikogod je to moguće), stabilno stanje. Stanje kojim postajete najbolji deo sebe, bliski sebi. Što Vam otvara put ka kvalitetnom životu, na svim poljima.