Nazad na Blog
Balansiranje čakri energetskim vežbama

Balansiranje čakri energetskim vežbama

Da bismo živeli što udobnije i srećnije potrebno je da neprestano radimo na sebi. Svaki stepen ličnog razvoja nam otvara nove vidike i želju da idemo dalje u svom razvoju.  Sve zbog toga što se ceo Univerzum kreće. Tako i mi ne možemo tapkati na istom mestu (posmatrano sa nivoa čoveka kao energetskog bića), jer smo samo deo Univerzuma. I naš život je u stalnom kretanju. Promene su ponekad više vidljive, kroz okolnosti koje nam dolaze. Ili manje vidljive (na prvi pogled) kroz unutrašnje promene kao rezultat okolnosti. Što se više opiremo promenama, imamo manje mogućnosti da živimo slobodnu volju. Imamo manje mogućnosti da živimo onako kako osećamo da je najbolje za nas. Više smo podložni inerciji života, kolektivnim dešavanjima. Ali kroz prepuštanje kolektivnim dešavanjima, počinjemo da se udaljavamo od sebe. Ni ne primetimo kada smo postali nezadovoljni, nesrećni, samo odjednom želimo pobeći od sebe (izaći iz “svoje kože”).  A nismo ni svesno da smo upravo na taj način već izašli iz “svoje kože”.  Ono što nam je potreno, čini mi se sada neophodno, jeste upravo DA SE VRATIMO KA SEBI.

Balansiranje čakri

Balansiranje čakri je veoma dobar način da se povežemo sa sobom, da razumemo sebe. Kada razumemo sebe umemo upravljati svojim životom. Postajemo autentični, baš onakvi kakvi treba da budemo. Nestaju naši imaginarni strahovi, koji nas najviše blokiraju na putu do uspeha i sreće, imamo unutrašnju hrabrost, povećava nam se vitalnost i pokretačka energija. Tada za nas nema prepreka da postanemo ono što zaista i želimo. Poboljšava se kvalitet našeg života, jer imamo hrabrost da pravimo svoje izbore u životu. Kada imamo unutrašnju energiju uspešno prevazilazimo prepreke, od problema vidimo prilike. Jer je svaki problem samo nepoznata okolnost, a rešen “problem” postaje naša nova pokretačka energija.

Energetske vežbe

Energetske vežbe  predstavljaju program aktiviranja i balansiranja čakri, na emotivnom, mentalnom i fizičkom nivou. Čakre su energetski centri, u kojima se misli, emocije i energija pretvaraju u materiju. Na fizičkom telu imamo 7 glavnih čakri, a izvan tela 3 čakre. U zavisnosti od balansa svake čakre zavisi i kvalitet našeg života.  Balansiranjem čakri mi razvijamo finije nivoe svesti unutar sebe. Na taj način dolazimo do unutrašnjeg razvoja. Penjemo se na višu frekvenciju. Na fizičkom nivou primećujemo da nas okolnosti podržavaju, dolaze nam ljudi koji su nam bliskiji, ostvarujemo svoje želje, i dr.

Način rada energetskih vežbi

Aktiviranje i balansiranje čakri energetskim vežbama traje godinu dana. Svaki mesec se radi na određenoj čakri, na taj način što se čakra aktivira na emotvnom, mentalnom i fizičkom nivou.

  1. Mentalni nivo: pripremamo se na rad na sebi, osvešćujemo šta nam se dešava, koje promene se dešavaju, način na koji se čistimo (što je izuzetno važan faktor razvoja).
  2. Emotivni nivo: sve naše energije se primarno izražavaju u vidu emocija. Za kontakt sa ovim nivoom se koristi posebna kombinacija cvetnih esencija (Bahovih kapi).
  3. Fizički nivo: na ovom nivou energije pokrećemo posebnim fizičkim pokretima i vežbama.

Uz vežbe se dobija pisani materijal o čakrama, vežbama, afirmacije za određenu čakru, kao i CD sa muzikom koja stvara atmosferu koja pogoduje razvoju određene čakre.

Na taj način dobijate kompletan materija, koji će vam uvek biti pri ruci, ako primetite da u nekom periodu života gubite energiju i padate energetski u inerciju.

Podeli ovu objavu

Nazad na Blog