Čovek kao energetsko biće sa mislima i emocijama

svakodnevnom životu doživljavamo mnogo lepih trenutaka, manje lepih, ali i ružnih (koje naravno ne želimo). Međutim, često se svakodnevica vrti oko ružnih okolnosti i neprestano pitanje: “Zašto mi se to dešava?”.  Ko je kriv što nam se dešava nešto što ne želimo? Da li je uopšte neko kriv? Naravno da nije kada  nesvesno koračamo kroz život u sećanjima predaka. Što znači, kada naš život liči na život nekog pretka (roditelje, babu, dedu, …). Ali ako napravimo mali korak napred, krenemo u lični razvoj, s namerom da budemo bolji sebi (jer ćemo tada biti bolji i za one koje volimo), počinjemo dobijati odgovore na postavljeno pitanje.

Kada koračamo putem ličnog razvoja, svaka misao nam postaje sve jasnija i takvo pitanje ćemo sve manje postavljati. A time je i mesta za krivicu sve manje. Postajemo svesniji da niko nije kriv, da uvek uradimo kako u datom trenutku mislimo i osećamo da je najbolje. Svesni smo da niko nije kriv. Ali smo i svesni da iz svega izvlačimo pouku, koja treba da postane mudrost. Svi aerodromi naše duše se za krivicu tada zatvaraju, baš kao i za sve neželjene emocije. U isto vreme otvaraju se aerodromi za sve emocije koje želimo, koje nam prijaju (a ljubav na početku i na kraju). Naravno, taj put nije jednostavan i lak, ali je moguć.

Koji su mogući odgovori, na postavljeno pitanje: „Zašto mi se to dešava?“

  1. Velikim delom jeste rezultat sećanja predaka: „Ako su i oni tako živeli, valjda je to normalno, valjda tako treba“.
  2. Nismo naučeni, kao ni naši preci, da obratimo pažnju šta mislimo, na šta usmeravamo svoje misli. A mislima automatski uključujemo dugme zvano „emocije“. Čini mi se da olako uključujemo to dugme. Ne obraćamo pažnju na misli koje nam struje ili bar ne dovoljno, da bismo počeli razmišljati šta sa tim mislima raditi, kako i gde ih usmeriti. Ako već moraju da struje, ne moraju tom brzinom i u pravcu kojim se uključuju emocije koje ne želimo.

Sumnja u snagu misli

Često se sumnja u snagu misli, na snagu privlačenja koju misli imaju. Sumnja se i da smo energetska bića i sve što nije opipljivo (i oku vidljivo) podleže sumnjama. Ponekad je to dobro, jer nas podstiče da tragamo i istražujemo. Ali nije dobro kada sumnjamo, a ne znamo zašto sumnjamo. Na tome se zadržavamo, i vrtimo u krug u svom ne – znanju.

Kako funkcioniše čovek kao energetsko biće sa mislima i emocijama?

Da biste dobili odgovor, proverite sve to lično na sebi, eksperimentom koji Vam predlažem:

  1. Setite se događaja u kojem ste bili uplašeni, ljuti …. Opišite ga sa svim detaljima, onako kako i osećate u sadašnjem trenutku. U potpunosti oživite taj događaj. Na papir napišite sve emocije koje su Vas tim događajem preplavile.
  2. Odmah zatim se setite događaja koji Vam je posebno bio srećan, kada ste imali osećaj da ćete poleteti od radosti i ljubavi. Opišite ga sa svim detaljima, bojama, u sadašnjem trenutku. Napišite na papir sve emocije koje su Vas tim događajem preplavile.

Koliko vremena Vam je bilo potrebno da sa emocija niske vibracije (tuga, bes, ljutnja, … ) pređete na emocije visoke vibracije (sreću, ushićenje, ljubav, … )?

Imam još jedan eksperiment za Vas

Ako ste doživeli neku kompleksniju životnu situaciju, pokušajte se setiti emocija koje su prethodile toj situaciji.  Koje emocije su se lepile za Vas pre kompleksne životne situacije dve sedmice unazad ili dva meseca i više? Koje emocije su Vam bile jastuk na koji ste legli kada ste išli spavati? A koje emocije su bile prekrivač, kojim ste se pokrivali? Zapišite te emocije i razmislite koliko su one oblikovale svaki Vaš dan.

Sada Vas pitam, da li ste dobili odgovor na pitaje: „Zašto mi se to dešava?“

Pratite svoje misli i emocije, a zatim pratite i šta Vam se u životu događa. Osetite snagu svoje ličnosti i kolika je njena moć upravljanja Vašim životom. Dajte oduška svojoj tuzi kada to Vaša duša želi, i ljutnji i besu, ali se malo potrudite i na kraju osećajte radost i sreću svim onim lepim što Vaš život jeste u svakom danu. Sigurna sam da znate poslovicu, a ja Vas samo podećam: „Posle kiše Sunce sija“. Neka Vaš svaki dan, ako i počne kišom i grmljavinom, završi Suncem u Vama, čak i ako je noć.

Kada čovek kao energetsko biće prati svoje misli i emocije, prati i šta mu se dešava u životu. Prihvata ljutnju, tugu i bes, ali živi i sve lepote života.

OLI life coaching će Vam pomoći

Da biste osnažili svoju ličnost i postali zadovoljni sobom i svojim životom OLI life coaching i energetske vežbe će Vam u tome pomoći.

OLI life coaching je proces vrhunske komunikacije sa uspešnom akcijom. U coachingu se, kroz razgovor, stvara odnos od poverenja. U tom razgovoru i klijent i coach slušaju klijenta; na način da coach klijenta svojim znanjem, pitanjima i podrškom vodi do cilja. U tom procesu coach uključuje tehnike (akcije) koje će klijentu pomoći da što brže i efikasnije dođe do cilja.Osnova je otkrivanje potisnutih sadržaja, osvešćivanje i promena sadržaja u željenom smeru, smeru ličnog razvoja, prosperiteta i željenog uspeha u životu.