Nezadovoljstvo i zdravlje prostate, materice i jajnika

Nezadovoljstvo je stanje koje se, kao zarazna bolest, lako širi. Može početi od jedne osobe i u trenutku zahvatiti masu ljudi. I tada svi počnu gunđati, kritikovati i nesvesno rušiti svoju energiju. A iza nezadovoljstva stoje strahovi, oni zbog kojih se bojimo da nećemo zadovoljiti svoje osnovne životne potrebe (da obezbedimo dom, hranu, zdravlje, novac) i sve ono što nam je potrebno za osnovno preživljavanje. Ako nešto od osnovnih potreba nismo zadovoljili na način koji to želimo, lako gubimo primarnu ali izuzetno važnu energiju.

Prva čakra

Ta energija dolazi iz prve čakre (koja se nalazi na dnu kičmenog stuba). Iz energetskog centra koji je zadužen da nam daje stalni priliv energije i čuva zdravlje. Ako se i zadovolje osnovne životne potrebe, i više od toga, javljaju se strahovi da se to lako može izgubiti.  Tada mentalni nivo svesti govori: “moraš da radiš, moraš da radiš, nemaš vremena za opuštanje i prepuštanje zadovoljstvu, vreme je novac itd”. I polako prelazite u radoholičare, koji i kada se odluče za odmor i zadovoljstvo u nekom “uglu” svoje svesti razmišljate šta još treba da uradite, da li ste nešto zaboravili uraditi. Trošite svoju vitalnu energiju koju biste trebali rasporediti na primer deset godina, a Vi je potrošite za godinu dana. Telo Vam govori da se odmorite, da zastanete i uživate. Ali um kao da se stalno prepire sa telom i govori: “moraš da radiš, moraš da radiš …”.

Druga čakra

I sve je dobro dok sukob uma i tela ne dostigne tačku usijanja i svoje tragove počne ostavljati na fizičkom telu, prvo u predelu prve čakre a zatim u predelu druge čakre. Druga čakra se nalazi dva prsta ispod pupka. Njena potreba je zadovoljstvo, svako uživanje, radost i sreća, zahvalnost, osećanje lične vrednosti i svakog privlačenja. Iz druge čakre ide zakon privlačenja. Ako Vam je druga čakra u blokadi, “pazite šta želite, može Vam se  ostvariti”.  Ne možete osetiti vrednosti. Dobijate ono što Vam disbalans druge čakre traži, a ne ostvarenje želja.

Pitanja za Vas

  1. Kada ste poslenji put uživali, ali da ste toga bili svesni?
  2. Kada ste poslednji put bili zahvalni za sve što imate, a da ste tog osećaja bili svesni?
  3. Kada ste osećali radost i sreću koja je trajala više od trenutka, a da ste bili svesni te radosti i sreće?
  4. Osećate li krivicu zbog nečega?

U kom smeru ide Vaše zdravlje?

Zašto sam Vam postavila prethodno napisana pitanja? Zbog toga da zaključite u kom smeru ide Vaše zdravlje. Svaka čakra je povezana sa organima u telu, koji su u nivou date čakre. Druga čakra je vezana za prostatu, za jajnike i matericu. Što znači da svako nezadovoljstvo, nezahvalnost, osećaj krivice utiče na zdravlje navedenih organa. U današnje vreme, potvrdu toga  možemo dobiti kroz bolesti koje su veoma zastupljene. A to su često problemi sa matericom, jajnicima i prostatom. Pre nego što dođe do oštećenja ovih organa na fizičkom nivou, problemi dolaze na energetskom nivou, a posledica su strahova, besa, ljubomore, stalnog kritikovanja, osećanja krivice.

Da ne biste došli do stadijuma kada je potrebno lečenje navedenih organa, neka preventiva bude Vaš izbor. Ja Vam predlažem Life coaching sa energetskim vežbama. Ukoliko je već došlo do bolesti Life coaching sa energetskim vežbama će Vam uz medicinsku terapiju pomoći u ozdravljenju.

“Vodi računa o svom telu. To je jedino mesto gde živiš.” – Džim Ron