Emocije, psiha i Bahove cvetne kapi

Emocije su tiha vodilja našeg života. Ukoliko ih ignorišemo javiće se one same, kada sve „prekipi“. Da ne biste došli u stanje da “prekipi“, Bahove cvetne kapi će Vam pomoći.

Zašto da dođete na terapiju Bahovim cvetnim kapima?

Terapija Bahovim cvetnim kapima, Vam pomaže da se oslobodite neprijatnih emocija koje su u datom periodu najizraženije. Zatim „skidajući“ sloj po sloj neprijatnih emocija, upotrebom Bahovih cvetnih kapi, dolazite u stabilno psiho-emotivno stanje.
Stabilno psiho-emotivno stanje je izuzetno važno za svakodnevno funkcionisanje i zdrav život, na svim nivoima.

Kako se koriste Bahove cvetne kapi?

Na terapiji ćete, nakon uzimanja anamneze i razgovora, dobiti u upotrebnoj bočici Bahove cvetne kapi (kombinacija Bahovih cvetnih esencija), koje su rezultat Vašeg trenutnog psiho-emotivnog stanja. Četiri kapi Bahovih cvetnih kapi stavljate ispod jezika, četiri puta na dan. To je sve što trebate da radite.

Primer iz prakse

Na terapiju dolazi klijent, srednje životne dobi. Kroz razgovor klijent sam dolazi do zaključka (rezultat našeg razgovora kroz coaching) da su svi aspekti njegovog života onakvi, kakvim bi trebao biti zadovoljan, čak i srećan. Međutim, sam klijent ne može da oseti niti zadovoljstvo niti sreću. Dolazi do zaključka da ima strahove da nešto od svog zadovoljstva i sreće može izgubiti (što se definiše kao strah poznatog porekla, za koji se daje esencija Mimulus) i to ga čini veoma uznemirenim, a zadovoljstvo i sreća su počeli da mu se „podrazumevaju“, povremeno i plaše. Pri tome, klijent prepoznaje i duboku tugu (što se rešava esencijama koje pomažu da se intenzitet tuge smanjuje, a zatim i nestaje). Nakon četiri nedelje uzimanja Bahovih cvetnih kapi, klijent dolazi na seansu vidno stabilnijeg psiho-emotivnog stanja.

Šta može biti zaključak u terapiji Bahovim cvetnim kapima?

Za pojedina psiho-emotivna stanja stabilnost se postiže u kraćem vremenskom priodu, ali za pojedina stanja (kada neprijatna emocija postaje stil života) potreban je duži vremenski period (više meseci), da bi došlo do emotivne i psihičke stabilnosti.

Poruka za Vas

Javite se u Holističku ordinaciju Poliklinike Badawi.

Terapija Bahovim cvetnim kapima će uticati da Vaš psiho-emotivni stil života postane zdrav.