Podeljena ličnost - homeopatija ima rešenje

Životna sila kao pojam, čini centar filozofije homeopatije. Životna sila, kaže Hahnemann – tvorac homeopatije, je duhovne prirode i upravlja celim organizmom, da bi organizam mogao da ispolji cilj svoga postojanja.

Ova životna sila međutim usled raznih nepovoljnih okolnosti i stresnih faktora može da se poremeti i da se izbaci iz ravnoteže.

Šta znači to?

Životna sila, koji ima svoju karakterističnu frekvenciju, poprima frekvenciju nekog drugog izvora u prirodi. Posle ovoga organizam će manifestovati osobine tog drugog izvora.

Simbolično možemo reči da ljudska pesma, koja je zdrava za čoveka, se utišava a druga pesma, tj. pesma drugog izvora (engleski-The Other song) se pojačava i postaje dominantna. Homeopata tokom svoga rada sa pacijentom se trudi da pronađe izvor ove druge pesme.

Supstance iz mineralnog, biljnog i životinjskog sveta

Izvori druge pesme, mogu biti sve supstance iz prirode, ali su ipak najčešće iz mineralnog, biljnog i životinjskog carstva.

Ako se poremeti životnta sila i poprima karakteristike nekog izvora iz životinjskog carstva, pacijent počinje da ispoljava osobine te životinje i čak u nekim momentima može da se „ponaša“ isto kao ta životinja. Homeopatija pacijentima kojima je potreban životinjki lek, često osećaju rascep, podeljeost i podvojenost unutar sebe. Kao da imaju dva „Ja“ ili da imaju dve strane. Jedna strana je ljudska stana a druga je životinjska strana. Problem je što su ove dve strane u sukobu jedan sa drugim. To prilično teško psihičko stanje i dovodi ih do ludila, jer ne znaju kako da se oslobode od one životinjske strane. Sebe poimaju kao šizofrenične.

Homeopatija je terapija u kojoj homeopata tokom rada sa pacijentom, može da dopire do srži problema, i homeopaskim lekom da dovede pacijenta opet u ravnotežu. Osoba koja je delovala kao podeljena ličnost dolazi u ravnotežno stanje, postaje svoje “Ja”.