Nazad na Blog
Homeopatija i lekovi u periodnom sistemu elemenat

Homeopatija i lekovi u periodnom sistemu elemenata

Kada se životna sila poremeti, poprima osobine nekog drugog izvora. Nekad pacijent treba lek iz mineralnog carstva. Lekovi iz mineralnog carstva se mogu pronaći u periodnom sistemu elemenata.

Postoji interesanta povezanost između redova periodnog sistema elemenata i životnog puta čoveka od rođena do smrti.

Tema prvog reda je inkarnacija, tj. poprimanje fizičkog tela ili dolazak na ovaj svet. Drugi red opisuje faze porođaja. Treći red govori o formiranju i razvoju identita. U četvrtom redu  su teme za normalan život, rad, posao, red, disciplinu, kaznu i grižu saveti. Peti red govori o kreativnosti, a šesti red periodnog sistema ima teme, vlasti, moći i hijerarhije.

Nemir čoveka

Ljudi, koji trebaju lek iz periodnog sistema elemenata, pričaju o gornjim navedenim temama u kontekstu da još nisu ostvarili tu temu ili već su je izgubili. Nedostatak nečega, npr. identiteta, odlučnosti, moći ili strahovi od gubitka identiteta, samopouzdanja, kontrole u normalnom životu, osećaj gubitka umetničkih sposobnosti ili vlasti, prouzrokuju nemir kod čoveka, koji se manifestuje lošim osećejem u sopstvenoj koži, a posle bolest se pojavljulje i na fizičkom nivou.

Homeopata i pacijent

Tokom homeopatskog uzimanja slučaja, pacijent otkriva svoj problem, a homeopata na osnovu ovoga daje odgovarajući lek, koji vraća pacijenta u svoju ravnotežu, tj. da ima mogućnost da sagleda svoju stvarnost na objektivan način.

Ako Vaš problem leži u nedostatku ili gubitku određenih sposobnosti, odaberite homeopatiju za efikasnu pomoć.

Podeli ovu objavu

Nazad na Blog