Zadovoljstvo ili krivica i radost života

Zadovoljstvo treba da bude zadovoljstvo svakodnevnim radostima. Jer zadovoljstvo je potreba svakog čoveka, ali zadovoljstvo da se radujemo malim stvarima. Da se radujemo zahvalni za sve što jesmo i što imamo. Ta potreba je istinita i važno je za nas da postoji.

Prividno lakše znanje

Jeste da to svi znaju, ali jeste i da je to znanje često površno, odn. brzo se zaboravlja. A onda se nadoknađuje na prividno lakši način, konzumiranjem alkohola, droga i dr … jer tako je lakše. I tada lakše (površno) znanje „vuče“ u sve veću ovisnost. Jer brzo i lako vodi u teško i sporo oporavljanje i vraćanje u život. Jer je osećaj krivice sve snažniji i lepljiviji.

Zadovoljstvo još, još i još

Da, kratkog je daha prethodno navedeno zadovoljstvo i traži još, još, još …

Iza te potrebe za još, još,još … često „leži“ duboko skriveni osećaj krivice koji smo sebi „zalepili“, u nekom periodu života. Zbog kojeg možemo biti nezadovoljni, nezahvalni, nesrećni i ne-privlačni. Neprestano tražeći zadovoljsto na najlakši i najbrži način. A zakon privlačenja živi i šalje nam ono što mi njemu šaljemo.

Zakon privlačenja

Zakon privlačenja dolazi iz osećaja radosti, sreće, zahvalnosti, ali i iz osećaja krivice. Što bi značilo da „na koji način živiš radost, sreću i zahvalnost, na isti način zračiš i privlačiš“. Ali znači i da „koliki osećaj krivice imaš, toliko je osećaj radosti, sreće i zahvalnosti dalji, nedostižniji“. I u skladu sa tim zakon privačenja funkcioniše, odn. privlači.

Suočavanje sa sobom

Suočavanjem sa sobom i svojim osećajem krivice, oslobađamo veliku količinu radosti, ali tihu i spontanu radost koja je trajna. Koja kao da tinja i teži da traje koliko i naš život. Ne možemo je ni opisati rečima, jer ne treba. Ali je osećamo i to treba. I kada je osćamo kao nešto stabilno, ali sasvim tiho, otvara nam se put zahvalnosti, sreće i ponovo radi zakon privlačenja.

Radost života

Oslobađanjem od okova krivice, koji sami sebi namećemo, izvesno i provereno povećavamo radost, oslobađamo se teških misli, emocija i izvesno poboljšavamo psiho-emotivno zdravlje.

A time poboljšavamo kvalitet života, koji tada zaista postaje radost života.

Tiho i spontano radosni

Kada smo tiho i spontano radosni, zadovoljstvo je veće. Prividno zlo – krivica, nije više toliko zlo da ga ne možemo iskoristiti za svoje unutrašnje i spoljašnje dobro, za radost života. Zlo više nije zlo, već lekcija, pouka; naša nova vrednost, zatim i radost života.

Kako postići radost života, pomoći će Vam life coaching. 

jun 11, 2019

Rekonektivno isceljivanje

Rekonektivno isceljivanje Rekonektivno isceljivanje je moćna, inteligentna, sofisticirana forma beskontaktnog isceljivanja i…