Šta me to guši, koja navika stvara zone konfora?

Možda ste došli u situaciju da osećate potpunu nemoć da se pomerite sa mesta. Oko sebe osećate zidove i nemate vazduha. Čini Vam se da ste u okovima, a ne znate način kako da se iz toga stanja izvučete. Vaše telo možda vrišti i traži pomoć. Ali hladnokrvni um (koji misli da sve zna) podseća da vama ne treba nikakva pomoć, da možete sve sami, da ste jako dobro… ali trenutno ne znate šta vam je. Uostalom, šta će reći komšija ako zatražite pomoć i to se sazna. Hm? Kako da mu priuštite zadovoljstvo što je i vaša krava crkla. Ili vas um podseća da ne smijete pokazivati slabosti, jer vi ste snažni kao slon. Ukoliko takvo stanje prepoznajete kod sebe, a naročito ako traje duže vreme, ono što je u svemu tome sreća jeste što pomoći za vas ima. Jer tražiti pomoć ne znači da ste slabi. Naprotiv, znači da ste jaki.

Gde je pomoć?

Za početak moj predlog za vas jeste pomoć OLI life coaching

OLI life coaching je integrativni psihodinamski. Coaching je grana psihologije uspeha. U coachingu je važna vrhunska komunikacija između coacha i klijenta.  U toj komunikaciji coach, slušajući klijenta, prepoznaje i pomaže klijentu da spozna sadržaje koji se nalaze iza svesnog uma. Upravo one sadržaje koji klijentu čine najviše problema i vode ga od životnog uspeha.

Vrhunska komunikacija

Hajde da krenemo sa vrhunskom komunikacijom.

Odgovorite iskreno na sledeća pitanja, napišite ih u svesku koja će biti vaša vodilja:

1) Šta je to što me dovelo u ovakvu situaciju?

2) Koji film se stalno ponavlja u mom životu?

3) Šta još uvek ne mogu da promenim, a ne da mi disati?

4) Koja osećanja su u meni najizraženija (strah, bes, mržnja, prezir ili dr.)?

5) Koje misli i unutrašnji dijalozi me tokom dana najviše iscrpljuju?

6) Čime nisam zadovoljan/na u svom životu?

7) Šta mogu uraditi da to promenim?

Uspešna akcija

A sada krećemo u uspešnu akciju!

Otvorite novu stranicu svoje sveske i ispišite plan akcije kojom ćete stanje promeniti.

Krenite od malih planova.

Postavite sebi pitanje: “Šta mogu uraditi danas, da promenim stanje u kojem se nalazim?”

Neka to bude nešto što će vam emotivno biti najbezbolnije. Važno je da budete nežni prema sebi, kao što ste nežni prema onima koje volite.

Kada uspete u prvom koraku, dobićete značajan priliv energije. Označite tu energiju na skali od 1 do 10 (1-mali priliv, 10-veliki priliv energije).

Zatim postavite sebi sledeće pitanje: “Šta mogu učiniti u ovoj sedmici, da bih napravila promenu koja će me izvući iz nezadovoljavajućeg stanja?”

I dalje budite nežni prema sebi, ali napravite malo veći iskorak. Podelite ga na delove i ispunite sedmicu sa svojim malim akcijama. Pratite promene koje se dešavaju u vama i oko vas. Odmerite svoju energiju i upišite na skali od 1 do 10.

Kada vaše promene dostignu nivo u razmeru od 4 (u odnosu na početak merenja), svoje akcije možete rasporediti na mesec dana.

I dalje nežni prema sebi, polako ali sigurno koračajte ka rušenju zidina koje su vas blokirale.

Ne zaboravite nagraditi sebe

Nagradite sebe kod svake promene koju uspete uraditi. Zatim nastavite dalje još mesec dana i još mesec dana. Ukupno tri meseca. Tri meseca je period kada psihološki možete da napravite promenu kod sebe, da promenite jednu naviku. Navike su one koje nas drže na jednom mestu, loše navike stvaraju zidove oko nas, ne dozvoljavaju nam da dišemo punim plućima. Navike nas zadržavaju u zoni konfora i kroz vreme počinjemo osećati da nas nešto guši. To  znači da naše biće želi promenu. Dopustite sebi tri meseca, korak po korak, ka tome da budete zadovoljni, da pokrenete nešto novo, bolje i srećnije u svom životu.

Ukoliko i posle ove priče osećate da ne možete sami, tu sam za vas. Tu je i tim holističke ordinacije poliklinike Badawi.

Gradićemo zajedno vašu sreću u životu.