Psihologija pušenja i prestanak pušenja

Zašto je teško prestati pušiti? Pušenje je štetno po zdravlje. To je činjenica koju niko ne spori. Takođe, većini ljudi je to ozbiljan ekonomski izdatak, a sa svakim poskupljenjem sve više opterećuje kućni budžet. Većina ljudi je toga svesna, ali i pored toga mali broj njih uspe da se odupre ovom poroku.

Zašto je to tako?

Nikotinska zavisnost se smatra jednom od ozbiljnijih zavisnosti. Izostanak nove doze nikotina dovodi do neprijatnih simptoma apstinencijalne krize i teško se sa time nositi. Međutim, svako ko je trajno ili privremeno ostavio pušenje može da potvrdi da ovi simptomi nestaju za par dana. Uglavnom se smatra da je dve nedelje dovoljno da fizička zavisnost na nikotin prestane. Da bi se ovaj prelazak olakšao, izumljene su različite supstitucije u vidu nikotinskih nalepnica, žvaka, tableta i sl.

Zašto je i pored toga toliko teško prestati pušiti?

Problem leži u tome što je fizička zavisnost samo jedna od komponenti koje održavaju ovu naviku. Mnogo ozbiljnije i teže je nositi se sa psihološkom zavisnošću.

Psihologija pušenja

Kada su u pitanju psihološki faktori, oni se mogu podeliti u dve grupe: u faktore koji dovode do početka pušenja i u faktore koji dovode do održavanja ove navike. Kada se identifikuju i razreše uzročnici koji su doveli do početka pušenja, kao i kada se umanji snaga motivatora koji potkrepljuju nastavak pušenja, mnogo lakše je prestati. I to bez recidiva.

Zašto uopšte početi?

Ranije su ljudi možda mogli da se pravdaju neinformisanošću, kao izgovorom zašto su počeli da puše. To sada ne mogu. Informacije o štetnosti po sopstveno zdravlje i po zdravlje okoline prisutne su svugde i deca se sa njima suočavaju od ranog uzrasta. Pa ipak, dobar deo omladine će početi da puši. Razlog tome leži u velikom broju psihosocijalnih faktora od kojih su neki: činjenica da roditelji ili bitni odrasli puše, želja da se uklopi u društvo koje puši, potvrda odraslosti, želja da se bude buntovnik… Veoma često su prisutne nesigurnost, anksioznost i povećana depresivnost. Informisanost o štetnosti pušenja doprinosi odluci da se ne počne sa konzumiranjem, ali mladi, kod kojih su ostali faktori dominantniji, naći će načina da minimalizuju štetne efekte i da se fokusiraju na pozitivnu sliku koju imaju o pušenju.

Šta održava pušenje?

Pušenje je navika. Kao i svaka navika, jednom kada se uspostavi, veoma ju je teško eliminisati. Pored toga, cigareta je većini ljudi nagrada. Nagrada posle napornog rada, opuštanje posle jela, uzbuđenja, nervoze, olakšava socijalne kontakte i sl. Zbog toga ju je veoma teško eliminisati, jer je u pitanju zatvoren krug. Navika koja samu sebe nagrađuje. Na primer, zavisnost na narkotike ima snažnu fizičku komponentu, ali se psihološki benefiti vremenom umanjuju. Društveno je stigmatizovana, užitak se smanjuje posle više konzumiranja, kreirate lošu sliku o sebi i sve to dovodi do jake želje da se iz toga izvučete. Kod cigareta je drugačije. Iako je sada pušenje zabranjeno u poslovnim objektima, ni dalje nije društveno ocrnjeno. Pruža mogućnost socijalizacije u izdvojenim pušačkim prostorima, omogućava započinjanje razgovora, pripadnost određenoj grupi i sl.

Odgovornost psihologije

Ako je “psihologija“ odgovorna za započinjanje i održavanje pušenja, onda bi psihologija trebalo i da pomogne u prestanku.  Možemo reći i ovako, ako je “psihologija pušenja” odgovorna za započinjanje i održavanje pušenja, psiholigija bi trebala i da pomogne u prestanku. Ukoliko imate snažan motiv da sa pušenjem prestanete ali iz nekih, Vama nepoznatih, razloga u tome ne uspevate, obratite se za savet i otkrijte šta Vas to koči. Prednosti po Vaše zdravlje, po zdravlje Vaše porodice i okruženja, kao i po kućni budžet će višestruko nagraditi uloženi trud.