Biljni homeopatski lekovi i pacijenti

Biljni homeopatski lekovi – kojim pacijentima su potrebi? Grupa pacijenata, koji imaju jako osetljiv nervni sistem, zahtevalju homeopatski lek pravljen od biljnog izvora. Ovi pacijenti su preterano osetljivi na nadražaje iz spoljašnje sredine i njihove reakcije na ove nadražaje su veoma intenzivne.

Osobine preterano osetljivih osoba

Lako se iznerviraju, razbesne se i često reaguju nekontrolisano, počev od psovanja do direknte nasilnosti u vidu udaranja, griženja ili „bacanja tanjira“ nekad i na osobu koji kod njih izazvao bes.  Ove osobe najčešće poimaju nadražaje iz spoljašnje sredine kao zlostavljane, a njihova senzacija na to je šok.

Drugi vid reakcije na nepovoljne nadražaje iz spoljašnje sredine je prihvatanje. Ovi pacijenti „sve progutaju“ iz razloga da ne bi bili dalje zlostavljani ili zbog toga što ne mogu dati adekvatni odgovor na zlostavljane. „Gutanje problema“ je veoma štetno za pacijenta. Na ovaj način nastaju razni psihosomatski pormećaji, počev od alergije na polen, preko bolova u želucu, do Chornove-bolesti itd.

Dobar biljni homeopatski lek

Dobro odabran biljni homeopatski lek ove pacijente dovodi u ravnotežu. To rezultira da na adekvatan način prime nadražaje iz spoljašnje sredine i njihov odgovor na to je isto adekvatan.

Često psihosomatske bolesti posle homeopatkog tretmana spontano nestaju.

jun 11, 2019

Rekonektivno isceljivanje

Rekonektivno isceljivanje Rekonektivno isceljivanje je moćna, inteligentna, sofisticirana forma beskontaktnog isceljivanja i…