Strahovi i disbalans prve čakre

Strahovi ukazuju na disbalans prve čakre. U svakom strahu nam je potrebna svesnost. Potrebna je da bismo prepoznali da li je i koliko je preteće za naš život ono što se oko nas dešava, a plaši nas. Ali nije lako probuditi svesnost, jer se strah javlja kao impuls, pre nego što ga postanemo svesni. Za to nam je potrebno da budemo sigurni u sebe.

Strah - prva čakra

Strahovi se u čovekovom telu javljaju, kao skoncentrisana energija u dnu kičme (prva čakra). Ona daje naredbu telu (čoveku) da se spremi za dve radnje:

  1. Da beži (učini akciju, jer nešto preteće može ugoroziti život), ili
  2. Da se bori (učini akciju kojom će pobediti ono što deluje preteće za život).

Bežati ili se boriti

Za obe prethodno navedne akcije, bežati ili se boriti, potrebno je uključiti svesnost. Ona nam pomaže da osim osećaja u telu (što zavisi od toga koliko sebi verujemo), svesno prepoznamo šta je za nas bolje. Što govori da je svesnost osećaj u telu, povezan sa svesnim umom. Bežati ili se boriti za sebe. Svesnost nam pomaže da procenimo koliko je realna opasnost, a koliko je imaginarna. Zatim, u skladu sa tim, pravimo akciju i reagujemo kako je za nas najbolje da sačuvamo život.

Treća radnja

Postoji kod ljudi i treća radnja:

3. Da se ukopa na mestu, niti da beži – niti da se bori. To je stanje tzv. „zona konfora“. Čovek oseća strahove, ispoljava ih strepnjom, unutrašnjim nemirom, napetošću, nervozom. Ne čineći ništa da navedeno stranje promeni, dok stanje ne „popuca“. A strahovi, umesto da rade za čoveka (pripreme ga za radnju kojom će sebe zaštititi), parališu ga i prelaze u frustraciju. A netolerantnost na frustraciju ruši imuni sistem, jer uzima velike količine dragocene energije čoveka, da bi održao svoje stanje „niti da beži, niti da se bori“.

Šta je tolerancija na frustraciju?

OLI coaching: sposobnost da budemo otporni na frustracije koje život nosi. Da podnesemo prepreke u svakodnevnom životu, postanemo imuni na njih.

Psihologija: emocionalna reakcija na određenu spoljašnju ili unutrašnju prepreku ispunjenju neke želje.

Holistička ordinacija Poliklinike Badawi

Javite se u Holističku ordinaciju Poliklinike Badawi.

OLI life coaching i energetske vežbe će Vam pomoći da postanete imuni na frustracije života, balansiranjem prve čakre.