Nazad na Blog
Psihička krizna stanja i Bahove cvetne kapi | Poliklinika Badawi

Psihička krizna stanja i Bahove cvetne kapi

Psihička krizna stanja su ona u kojima se svesni um čoveka  ne može nositi sa novonastalim okolnostima, stanjima. Kada je čoveku teško da mentalizuje ono što se oko njega dešava i reaguje impulsivno (sirovom, odnosno, neneutralizovanom instinktualnom energijom). Psihička krizna stanja se mogu javiti svaki put kada se pojave nove okolnosti; promene koje narušavaju stanje navike, odn. ostajanje u zoni sigurnosti.

Kombinacija Bahovih cvetnih esencija, neutralizacija i mentalizacija

Kombinacija Bahovih cvetnih esencija efikasno može pomoći da dođe do neutralizacije prethodno opisane energije, kako bi čovek imao sposobnost da ego “napuni” enegijom koja će mu omogućiti da obavlja mentalne funkcije. Koja će pomoći da mentalizuje situacije i bude razborit u novim okolnostima, koje mu u početku deluju preteće. Pomažu da čovek dobije novu snagu, jer izvesno nije lako podneti situacije koje deluju preteće. Sve što je čoveku nepoznato može da deluje preteće i iscrpljuje dragocenu vitalnu životnu energiju, time i imunitet.

Navika na novo stanje

Potrebno je vreme da se na novo stanje čovek navikne, naročito kada su u pitanju psihička krizna stanja (a navikne se), bilo da su u pitanju neprijatne okolnosti ili bolest. Međutim, do tog vremena treba umeti živeti i funkcionisati u svakodnevnim aktivnostima.

Emotivni, mentalni i duhovni rast

Izvesno je i to da izazovne situacije često dovode do snažnog emotivnog, mentalnog i duhovonog rasta. Ali treba podneti tu bol rasta i razvoja, jer (čini mi se) bez bola nema ni razvoja. Valjda nas priroda na taj način “tera” da se razvijamo. Jer u prirodi sve raste, razvija se i sazreva.

U tome patnje i bola ima. Bliski ljudi iz najbolje namere mogu hrabriti, često govoriti „i to će proći“. Ali, iako je to istina, biti toliko jak i verovati u reči „i to će proći“ nije lako.  Ipak pomoći u takvim situacijama ima.

Bahove cvetne kapi

Bahove cvetne kapi će pomoći u stanju duboke emotivne i mentalne patnje, duboke krize i očajanja. Pomoći će da se na razborit način “nosite” u svakodnevnom životu, kada nešto za vas deluje preteće u životu (bilo da su u pitanju okolnosti ili bolest).

Bahov praktičar i Bahove cvetne kapi

Bahov praktičar je obučen da kroz razgovor sa vama, prepoznavanjem psiho-emtivnog stanja (psihička krizna stanja), odabere pravu kombinaciju Bahovih cvetih esencija za vas.

Pri tome dobijate sveže pripremljenje Bahove cvetne kapi po recepturi dr Baha, koji je naglasio važnost sveže pripremljene kombinacije Bahovih cvetnih esencija odabranih baš za vas.

Dr Bah je smatrao i da je najbolje vreme za uzimanje Bahovih kapi onda kada se neravnoteža iskaže, a pre fizičkog početka bolesti.

Podeli ovu objavu

Nazad na Blog