Terapija Bahovim kapima u Holističkoj ordinaciji

Dr Bah je veliki deo svog istraživačkog rada posvetio biljkama, tražeći odgovor kako pomoći čoveku na što jednostavniji i prirodan način. I našao je.  Shvatio je da biljke imaju uticaj na emocije i misli čoveka. U svom radu je izdvojio 38 esencija (37 esencija su proizvod cveća i drveća, a jedna je čista Izvorska voda) i podelio ih u sedam grupa. Svaka grupa ima određeni broj biljaka, koje u mnoštvu kombinacija, pomažu čoveku da dođe do unutrašnje ravnoteže. Dr Bah je zaključio da je pravi uzrok bolesti unutrašnji (emotivni i/ili mentalni).

Ova metoda se u kliničkoj praksi koristi oko 80 godina širom sveta.

Bahovi preparati podeljeni u 7 grupa

  1. Za strahove,
  2. Za nesigurnost i neodlučnost,
  3. Za nedovoljno interesovanje za aktuelna zbovanja,
  4. Za usamljenost,
  5. Za utučenost i očaj,
  6. Za preosetljivost na uticaje i ideje i
  7. Za preveliku brigu za dobrobit drugih.

Kome pomaže terapija Bahovim cvetnim kapima?

Terapija je veoma korisna svim ljudima koji se suočavaju sa neprijatnim emocijama i mislima. Bahove kapi se mogu koristiti preventivno, ali i u procesu oporavka od svih neželjenih psihičkih, fizičkih i emotivnih stanja.

Pomaže trudnicama, bebama, deci, tinejdžerima, osobama u poznom životnom dobu, onima koji su preokupirani svojim poslovima, onima koji su napeti, tužni, koji imaju zdravstvene probleme i mnogim drugima.

Mogu se koristiti samostalno ili sa drugim terapijama i lekovima.

Proces rada i cena

Jedna terapija BAHOVIM CVETNIM KAPIMA traje 6o minuta.

U terapiju je uključen uzimanje anamneze, razgovor, life coaching i odabir Bahovih cvetnih esencija (na osnovu trenutno prisutnih emocija) i kombinacija Bahovih kapi u upotrebnoj bočici.

Cena: 3000 dinara.

Kontraindikacije

Do sada nije bilo iskustava koja potvrđuju kontraindikacije.

Još po nešto o dr Bahu i Bahovim cvetnim kapima

Dr Bah je tvrdio da je bolest posledica sukoba između namere duše sa jedne strane i percepcije i delovanja osobe sa druge strane. Smatrao je da ta unutrašnja borba dovodi do emotivne neravnoteže i energetskih blokada, što je pravi uzrok bolesti. Dr Bah je u period svog istraživačkog rada veliku pažnju posvetio posmatranju načina na koji njegovi pacijenti reaguju na životne okolnosti. Sve je pažljivo beležio i oblikovao podelu svojih 38 esencija u 7 grupa i kombinaciju cvetnih esencija Rescue Remedy – Preparat prve pomoći. Godine 1935. je objavio da je njegov rad na cvetnim esencijama završen, konačan.