Bahove kapi i Wild Oat

Bahove kapi su pomoć za izazovna psihička i emotivna stanja. Postoje periodi života kada čovek oseća unutrašnje nezadovoljstvo. Takvo stanje može biti prolaznog karaktera. I to je u redu, jer svakome se može dogoditi da na momenat izgubi “kormilo”.

Međutim, ukoliko takvo stanje predugo traje i postane stil života (deo karaktera), nezadovoljstvo postaje sve izraženije. To je period kada čovek zna šta ne želi, ali nikako da spozna šta je to što želi. Bahove kapi su tu da pomognu – Wild Oat je tu da pomogne.

Potrebna je promena

Čivek može biti svestan da nešto treba promeniti, ali ne zna od čega da krene i gde da se usmeri. A potreba za promenom postaje sve naglašenija, pojačava se nervoza, napetost, zatim besmisao. Čak i ako nešto uradi, napravi promenu, zaključuje da „to nije to“. 

Bahove kapi i dr Edvard Bah

Dr Edvard Bah je u svom dugogodišnjem istraživačkom radu sa cvetnim esencijama razvio sistem za sva izazovna psihička i emotivna stanja. Povezao ih je sa 37 biljaka i drveća i 38 – izvorska voda. Bahove kapi su i nazvane po dr Bahu. Jedini kombinovani preparat dr Baha je preparat “Rescue Remedy”,odnosno Preparat prve pomoći.

Wild Oat

Wild Oat – divlja zob / dr Bah je zaključio da je treba uključiti u Bahove kapi, za  pomoć čoveku kada  ga preplavi unutrašnje nezadovoljstvo, besmisao života, životna kriza. Npr. može biti ambiciozan, ali ne zna koji je pravi izbor profesije za njega. Oseća da nešto u životu treba promeniti ali ne zna šta i kako.

Wild Oat – divlja zob, je esencija koja će pomoći čoveku da uvidi smisao i svrhu svog života. Pomaže da čovek jasno vidi svoje ciljeve, šta traži od života ili konkretne situacije.