Rescue Remedy u terapiji Bahovim cvetnim kapima

Terapija Bahovim cvetnim esencijama, Bahovim kapima, je velika pomoć u svim neželjenim psiho-emotivnim stanjima. Uspešno se koristi uz druge oblike lečenja, a da pri tome ne ugrožava drugo lečenje.

Sistem Bahovih cvetnih esencija se u svetu uspešno koristi više od osamdeset godina.

Ima ukupno 38 esencija, koje se kombinuju prema stanju osobe kojoj treba pomoć. Kombinovani preparat, kao 39-i, je Rescue Remedy   Preparat prve pomoći.

Rescue Remedy – Preparat prve pomoći

Preparat Rescue Remedy se upotrebljava u kriznim situacijama. U sebi sadrži kombinaciju pet esencija (jedna od njih je Clematis), koja je konačna.

Preparat Rescue Remedy se sve češće može naći u apotekama, što izvesno upućuje na njegovu važnost, pomoć u kriznim situacijama (akutnim stanjima).

Međutim, važno je razumeti koja su to stanja krize u kojima se preporučuje preparat Rescue Remedy, a koja su to stanja kada je potrebna potpuno drugačija kombinacija Bahovih cvetnih esencija.

Ako imate preteranu potrebu da koristite preparat Rescue Remedy, postavlja se pitanje:”Zašto mislite da ste stalno u kriznom stanju?”.

Terapija Bahovim cvetnim kapima i Bahovi praktičari

Na prethodno navedeno i druga pitanja, konačni odgovor ćete dobiti uz stručnu pomoć Bahovog praktičara. Zatim ćete dobiti kombinaciju Bahovih kapi za neželjeno psiho-emotivno stanje u kojem se nalazite, neprijatno psiho-emotivno stanje koje je prisutno kraći ili duži vremenski period. Osim toga, Bahov praktičar će Vam pomoći da osvestite koje su to osobine koje su postale deo Vaše ličnosti, Vašeg karaktera, koje su osnova svih drugih neprijatnih psiho-emotivnih stanja.

Bahov praktičar je edukovan i sertifikovan, sa ciljem da na najbolji način pomogne da svoje psiho-emotivno stanje dovedete u ravnotežu, što će izvesno pomoći i Vašem fizičkom zdravlju.

Sva stanja koja postoje, a nisu vezana za bilo kakvu krizu tretiraju se individualno, kombinacijom esencija koje su odabrane upravo za Vas (sveže pripremljene Bahove kapi).

Dr Edward Bah i terapija Bahovim cvetnim kapima

Terapija Bahovim cvetnim esencijama, Bahovim kapima, je proizvod dugogodišnjeg istraživačkog rada dr Edvarda Baha, koji je bio i mikrobiolog i homeopata. Dr Bah je tragao za terapijom koja podrazumeva prirodno lečenje. Smatrao je da unutrašnji rat u čoveku, između namere duše sa jedne i percepcije i delovanja osobe sa druge strane, vodi čoveka u emotivnu neravnotežu i energetske blokade. Da je to pravi uzrok bolesti čoveka.

Dr Bah je smatrao da je najbolje vreme za uzimanje Bahovih kapi onda kada se neravnoteža iskaže, a pre fizičkog početka bolesti.