Reiki - to je prosto ko pasulj

Jedan od mojih poznanika, inače sveznalica, kad sam pričao o Reikiju rekao je gornju u naslovu navedenu rečenicu.

Rekao sam: “Pa ni pasulj nije prost – tako ni Reiki nije prost”.

Jednostavno se uvek kaže, da je Reiki jedna inteligentna isceljujuća energija, koja se predaje rukopolaganjem. Predaje je osoba, koja je osposobljena da kanališe isceljujuću energiju univerzuma.

OIako ove rečenice zvuče stvarno prosto, Reiki je ceo sistem – koji je u svet krenuo sa radom gospodina Mikao Usui-a. On je preživeo prosvetljenje 1914. godine, nakon čega je imao sposobnost da kanališe energije koje su lečile ljude, vraćali im zdravlje.

Sposobnost kanalisanja isceljujuće energije se može dobiti sa jednom inicijacijom – to je ritual harmoniziranja čakri.

Inicijacije

Mikao Usui (1865 – 1926), njegovi učenici i sledbenici kao što su bili dr. Hajaši (Chujiro Hayashi 1878 – 1941) i gospođa Takata (Hawayo Takata  1900 – 1980) razradili su sistem Reikija.

Prva inicijacija harmonizira rad krunske čakre, čakru trećeg oka, grlenu čakru i srčanu čakru i otvara kanale da isceljujuća energija univerzuma može se predati rukopolaganjem. Od momenta inicijacije učenik je sposoban da leči i sebe i druge.

Inicijacija drugog stepena je dalja harmonizacija čakri i omogućuje Reiki  praktičaru da usmeri energije odvojeno na fizičko telo ili na mentalno telo (psihu) bolesnika. Kanalisanje energije Reiki praktičar drugog stepena može da vrši kako u prostoru (na daljinu) tako i u vremenu.

Kada je već neko stekao dovoljno iskustva njegov učitelj  može da ga inicira u majstora Reikija. Sa ovom inicijacijom ljudi menjaju svoje mišljenje o Reikiju. Osećaju da su pozitivne energije isceljenja u njima i da su oni majstori koji leče i koje u ljudima pokreću samolečenje.

Želite li i Vi da postanete isceljitelj pomoću Reikija?

Holistička ordinacija Poliklinike Badawi organizuje razne seminare i kurseve. Među njima je i kurs Reikija sa iniciranjem.

Svi oni koji su postali Reiki praktičari otvorio im se novi svet spoznaja, život je postao jednostavniji i čistiji. Upoznali su nove sposobnosti, upoznali su bezuslovnu ljubav prema bližnjima.

Postanite i Vi davalac Reikija!