Krenuti milom znači svesno odlučiti da krenete u lični razvoj. Life coachig ima za cilj da pomogne čoveku da se razvija svojom željom, da bude autentičan i poboljša kvalitet svog života. OLI integrativni psihodinamski coaching je jedini psihodinamski coaching na našim prostorima. Velikim delom radi na podsvesnim sadržajima i uverenjima koji blokiraju volju i inicijativu da čovek poboljša kvalitet svog života.