EEG - elektroencefalografija

EEG (elektroencefalografija) je  moderna, bezbolna i neinvazivna dijagnostička procedura, koja je dostupna i pacijentima Poliklinike Badawi. Snimak analizira renomirani stručnjak iz oblasti neurologije i neuropsihijatrije Prim. spec. dr Zoltan Šagi.

Kome je potrebno EEG snimanje

EEG snimanje je preporučljivo za dijagnostiku (DG) i diferencijalnu dijagnostiku (DDG) sledećih bolesti i stanja: raznih vrsta epilepsije, kriza svesti drugog porekla, u primeni antiepileptika, infekcija centralnog nervnog sistema (encefalitis, meningitis…), vaskularnih lezija mozga (hematomi, stroke, ishemije), kod tumora mozga, kod raznih trovanja, metaboličkih i endokrinih poremećaja, traumatskih povreda mozga, komatoznih stanja, poremećaja spavanja, u dijagnostici akutnih i hroničnih glavobolja i migrena, primenjuje se u detekciji psihičkih poremećaja i psihijatrijskih bolesti, kao i kod upotrebe psihofarmakoterapije.

Kako izgleda EEG snimanje u Poliklinici Badawi

EEG snimanje započinje pripremom tokom koje se pojašnjava tačan tok snimanja. Tokom snimanja se pacijent nalazi u udobnom sedećem položaju. Na glavu se stavlja gumena mrežica (kapa) ispod koje se pričvršćuju elektrode. Procedura postavljanja je potpuno bezbolna. Nakon što su elektrode postavljene, pacijent zatvara oči i sluša uputstva lica koje sprovodi  EEG snimanje. Tokom snimanja pacijent na dato uputsvo otvara  i zatvara oči, vrši se hiperventilacija (duboko  disanje) i fotostimulacija (upotreba trepereće svetlosti). Snimanje traje oko 15-20 minuta.

EEG nalaz neuropsihijatra

EEG snimak  očitava iskusan neuropsihijatar prim. spec. dr Zoltan Šagi. Pregledom snimka i uzimanjem anamneze, prim. spec dr Šagi može da dobije  kompletnu sliku o stanju pacijenta, nakon čega izdaje specijalistički nalaz. Pored specijalističkog nalaza, prilažu se i izdvojeni delovi snimka po potrebi.  Ukoliko je potrebno vrši se upućivanje na druge dijagnostičke procedure, ispisuje se potrebna terapija ili upućuje na specijalističke preglede po potrebi.

Šta je EEG - elektroencefalografija

EEG se upotrebljava u neurologiji i psihijatriji više decenija kao rutinska metoda sa bogatim kliničkom iskustvom. EEG snimanje je veoma korisno za adekvatno indikovanje drugih specifičnih ili nespecifičnih ispitivanja. Elektroencefalografija (EEG) predstavlja grafički prikaz električne aktivnosti mozga, koju aparat registruje posredstvom elektroda koje su pozicionirane po površini glave. U užem smislu ova metoda predstavlja elektofiziološku detekciju, koja služi za merenje električne aktivnosti moždanih ćelija u datom vremenskom intervalu. U širem smislu je psihofiziološka metoda pomoću koje možemo detektovati fiziološku osnovu psihičkih funkcija.

Cena EEG snimanja i zakazivanje

EEG snimanje  se zakazuje putem telefona ili Vibera/WhatsApp-a u Poliklinici Badawi. Potrebno je prvo uraditi EEG snimak, nakon čega će prim. spec. dr Zoltan Šagi pregleda isti i da izda specijalistički nalaz. U zavisnosti od slobodnih termina za EEG snimanje, postoji verovatnoća da snimanje i izdavanje  izveštaja od strane neuropsihijatra ne budu u isto vreme. Tačne termine dogovarate sa osobljem Poliklinike Badawi.

Cena EEG snimanja sa specijalističkim nalazom iznosi 7.000,00 – 9.000,00 dinara, u zavisnosti od trajanja neurološkog pregleda (30 / 60 minuta), i plaća se prilikom snimanja.

Zakažite na vreme EEG snimanje putem telefona +38124553774

Oznake: ,
sep 28, 2020

Ekcem kod dece

Dečija koža je tanja i osetljivija od kože odraslih, brže reaguje na…