Nazad na Blog
Dobar i lud su braća, a šta kaže četvrta čakra?

Dobar i lud su braća, a šta kaže četvrta čakra?

Mnogo puta sam čula „dobar i lud su braća“ i pitala se šta se u duši krije iza tih reči.

Kada sam uzela svoje kofere i krenula na put ličnog razvoja, shvatila sam da je  etiketa “Dobar i lud su braća” ona koju sebi i drugima prilepljujemo kada smo nezadovoljni sobom. To je momenat kada naše biće vrišti da nešto trebamo menjati u sebi, ali smo se ukopali. Korak ni napred, ni nazad. I tada svo nezadovoljstvo sobom prebacujemo na druge, jer tako je prividno lakše.

Šta može da znači „dobar i lud su braća“?

Može značiti da neko mnogo sebe daje drugima, a onda od tih drugih ne dobije zahvalnost kakvu bi osoba želela ili ti drugi uzimaju sve što im osoba daje, ali ne uzvraćaju zahvalnost na način na koji to osoba traži. Može značiti da ti drugi ne žele da im osoba daje „celu“ sebe, jer nisu to ni tražili (a osoba je uporna u svom davanju).

I tada se osoba oseća odbačeno, prazno, nežnost doživljava kao slabost, često izgovara „sve sam dao, a nikada ništa nisam dobio“, ili „drugi su baš nezahvalni, ja im pomažem, a oni ni hvala da kažu“…

Mnoštvo je primera iz života, koji potvrđuju prethodno napisano.

Značiti može mnogo toga, ali najviše da odbacujemo sebe.

Šta kažu čakre, zašto je dobar lud?

Dobar i lud su braća, ima potvrdu kada je četvrta čakra u disbalansu, kada je sposobnost spontanog davanja i primanja blokirana.

Četvrta čakra je centar koji ima potrebu za bliskošću, za davanjem i primanjem, jer tu je sedište ljubavi koja je bezuslovna (što je njena najviša vibracija). Traži da budemo bliski sebi, da iskreno volimo sebe. Jer samo tada možemo iskreno voleti druge i tada za ljubav ne tražimo ništa. Dajemo i primamo.

Kada smo na visokim vibracijama, vibracijama ljubavi, srećni smo kada dajemo bez obzira da li je to osmeh, lepa reč ili poklon materijalne prirode. Dajemo i srećni smo u tom davanju.

Srećni smo i kada primamo. Tada dajemo mogućnost drugoj osobi da bude srećna kada daje.

Ali isto tako srećni smo i kada tražimo ako nam nešto treba. Tražimo pomoć kada nam je potrebna (jer ponekad ne možemo sve sami uraditi i rešiti). I u toj potrebi da tražimo za sebe, osećamo sreću što imamo oko sebe osobe kojima se možemo obratiti za pomoć. Bez obzira da li nam, u tom nekom trenutku, može pomoći.

Najvažnije u primanju i davanju jeste osećati lakoću, jer je lakoća znak ispravnog, znak da smo uradili nešto sasvim prirodno.

Ali sve je prethodno moguće, samo kada je četvrta čakra u balansu. Ona je tada snažna, i živimo mirno u svom biću, živimo u skladu sa prirodom (svojom prirodom).

Da li je uvek baš tako?

Svaki nemir u telu, nezadovoljstvo, kritikovanje, bes, ljubomora, mržnja i sve druge neželjene emocije (emocije na niskim vibracijama) vode četvrtu čakru u disbalans. A u stanju takvih emocija, čovek odbacuje sebe. Cepa se na parčiće.

Da bi to odbacivanje lakše podneo, nezadovoljstvo projektuje na druge. Tada često neće ništa tražiti od drugih, jer „najbolje da sve sam uradim, drugi će svakako sve ubrljati“, „bolje da ne tražim od drugih, jer onda deset puta moram više dati, nikad im dosta“, „koliko sam drugima pomogao, a oni nezahvalni, ma…dobar i lud su braća“, itd.

Nastaje stanje sve veće buke u glavi i sve veće tapkanje na jednom mestu, zatim ukopavanje u mestu.

Da li je bolje da dobar i dobar budu braća?

Na osnovu prethodno napisanog stajem na stranu onoga da dobar i dobar jesu braća. A Vi?

Jer dobar i dobar jesu braća kada:

– spontano dajete i ne tražite ništa za-uzvrat,

– sa lakoćom primate,

– tražite pomoć ako Vam je potrebna i

– umesto prosuđivanja i kritike razumete i sebe i druge.

Tada Vas ništa ne može povrediti, dišete punim plućima, srce Vam kuca u ritmu s prirodom, sve je spontano i sve je prirodno.

Kako prihvatiti da dobar i dobar budu braća?

– Pratite jedan dan sve svoje misli.

– Sledeći dan pratite sve svoje emocije.

– Sledeći dan pratite istovremeno misli i emocije.

– Odredite period kada ćete svoju pažnju usmeravati samo na emocije koje Vam prijaju u toku dana, koje Vas čine srećnim.

Kada primetite da u toku dana prevladavaju emocije koje Vas čine srećnim i koje Vam donose mir, znači da ste postali bliski sebi. Jer tada ništa nećete raditi protiv sebe, protiv drugih i same prirode. I tada ćete razumeti da dobar i dobar jesu braća.

A ko je lud? Etiketa koja bliskošću sa sobom nestaje. Otapa se kao led koji je obasjalo Sunce.

Kako doći do stanja bliskosti ka sebi?

Life Coaching i energetske vežbe će Vam u tome pomoći.

Life Coaching je proces vrhunske komunikacije sa uspešnom akcijom. U coachingu se, kroz razgovor, stvara odnos od poverenja. U tom razgovoru i klijent i coach slušaju klijenta; na način da coach klijenta, svojim pitanjima i podrškom, vodi do cilja. U tom procesu coach uključuje i tehnike (akcije) koje će klijentu pomoći da što brže i efikasnije dođe do cilja.

energetskim vežbama, kojima se balansiranju emocije, postoji velik broj vežbi koje telu izuzetno prijaju i tenika koje će pomoći da otklonite blokade, da se usmerite ka sebi i postignete svoj cilj, dovodeći sebe u mirno, stabilno stanje. I da postanete najbolji deo sebe, bliski sebi.

Podeli ovu objavu

Nazad na Blog