Pomoć pri izboru profesije – life coaching

Izbor profesije je veoma osetljiva tema, bez obzira da li su u pitanju deca koja se pripremaju za srednju školu, fakultet ili osobe koje žele da promene posao jer su potrošili svoje radne kapacitete, radeći posao koji ih emotivno ne ispunjava (gubeći volju i inicijativu).

Šta je life coaching?

Life coaching je metod koji Vam pomaže da prevaziđete životne probleme i postignete zadovoljstvo u životu. Da donesete prave odluke i činite izbore koji su korisni za Vas. U life coachingu razvijate veštine koje su važne za Vaš uspeh i napredovanje. Život tada dobija pravu svrhu.

Veoma je važno ozbiljno i temeljno pristupiti izboru profesije

Izvesno je da se čovek kroz život menja i da sa dvadeset godina ne razmišlja isto kao sa četrdeset, pedeset, … godina života. Ili bar ne bi trebao da isto razmišlja.

Postoje periodi života kada čovek ima unutrašnju potrebu da promeni u životu ono što više ne funkioniše, na način da je zadovoljan (jer više ne razmišlja isto kao pre deset, petnaest ili više godina). Između ostalog tu je često i izbor profesije, koji je učinjen u periodu adolescencije. To je period izbora srednje škole, fakulteta. Dešava se da tada više neko drugi odabire za dete izbor profesije. U takvim slučajevima life coaching može pomoći da se otkriju i otklone sadržaji potisnuti u nesvesno, glasovi koji su sprečili samu osobu da odabere ono što jeste u svojoj prirodi.

Projektivnim ALFA karticama odaberite profesiju

Projektivnim ALFA karticama odaberite profesiju otkanjanjem otpora koji Vas vode na pogrešan put.

Jedan od veoma korisnih načina profesionalne orijentacije, jeste Life coaching sa tehnikom projektivne ALFA kartice. Ova tehnika će Vam pomoći da na jedan prijemčiv način osvestite svoje najiskrenije osobine, koje su skrivene iza ličnosti koju živite da biste se prilagodili socijalnoj sredini (Vaše socijalne ličnosti).

Projektivne ALFA kartice su tehnika koja će Vam pomoći da otkrijete šta su Vaše autentične želje (kada ste najiskreniji prema sebi), kako u drugim aspektima života tako i u profesionalnom i poslovnom. Pomoći će Vam da dođete do spoznaje šta zaista želite biti “kad porastete”. Jer biti zadovoljan profesijom i radnim mesto je jedan od važnih faktora zdravlja (da li ste to znali?).