Nazad na Blog
Kako se koristi Reiki kod hemoterapije

Kako se koristi Reiki kod hemoterapije?

Hemoterapija je metoda lečenja malignih bolesti koja se temelji na davanju hemijskih sredstava koji se nazivaju citostatici (antitumorski lekovi).

Ćelije,  koje su zbog genetske mutacije promenile normalan ciklus života postaju izvorom tumora. One se puno češće dele (i stvaraju nove ćelije s tim istim svojstvima) i nezaustavljivo stvaraju nove ćelije. Time jako brzo rastu i troše puno energije.

Mnogi tumori se nalaze na jednom ograničenom području, ali tumori nikada nisu lokalizovana bolest.

Rak je prožet krvnim žilama i uvek je moguće da se poneka ćelija tumora odvoji i krvotokom dospeva na neku potpuno drugu lokaciju. Tako nastaju metastaze. Hemoterapija bi trebala uništiti i te “nevidljive i odlutale ćelije” (mikrometastaze).

S vremenom je hemoterapija postala sastavni deo lečenja ranih stadija bolesti, u kombinaciji s hirurškim lečenjem i zračenjem (multimodalno lečenje).

Šta je Reiki?

Reiki je priznata i odobrena metoda energetskog isceljenja rukopolaganjem. Sa rukopolaganjem se može predati bioenergija. Reiki-energija je energija višeg nivoa od bioenergije, jer unosi harmoniju u bolesno telo. Pojačava samolečenje organizma.

Lepota Reikija je da leči i disharmoniju (bolest) i uzrok disharmonije.

Kako se koristi Reiki kod hemoterapije?

Kod osoba koja su pod tretmanom citostatika pojavljuju se razne tegobe, kao nuspojave. Citostatici nisu selektivni, oni ne znaju koja ćelija je dobra našem organizmu, koja je zloćudna. Nuspojave hemoterapije variraju od osobe do osobe. Najčešće se javljaju mučnina, povraćanje, temperature, anemija, upala sluznica, gubitak ravnoteže i još mnogo sličnih pojava.

Reikijem možemo ublažiti ove pojave. Iz prakse drugih terapeuta i iz sopstvenog iskustva predaja Reiki energije pomaže da se smanje posledice hemoterapije – da bi se terapija lakše podnela, a da se pozitivni efekti  hemoterapije ne smanje.

Kako Reiki pomaže u praksi?

U praksi ovo se postiže na sledeći način: dan prije dobijanja citostatika radi se kompletan Reiki-tretman obolele osobe – da bi u dan hemoterapije organizam bio u što boljem fizičkom i psihičkom stanju.

U dane davanja citostatika i tokom sledećeg dana ne koristimo Reiki, da bi omogućili delovanje citostatika – da bi postigli što bolji efekat uništavanja malignih ćelija.

Drugog dana posle hemoterapije dajemo Reiki ciljano na jetru, Thymus i bubrege.

Cilj ove terapije je čišćenje organizma od otrova i pomoć da se ceo organizam oslobodi od negativnih posledica trovanja.

Reiki će pospešiti sposobnost organizma da sebe leči i isceljuje, uravnotežava i izjednačuje energije tela. Uz to poboljšava raspoloženje bolesnika – što je potrebno u ovim teškim momentima hemoterapije.

Ako ste baš u fazi hemoterapije i želite da Vas lečimo, dođite u Badawi Polikliniku da zajedno sa stručnim timom poliklinike, sa psiholozima, lekarima  i sa majstorima Reikija krenete na put ozdravljenja!

Ako imate u neposrednoj okolini (u porodici) osobu koja se bori sa malignim oboljenjem i Vi možete postati Reiki praktičar.

Zahvaljujući Mikao Usui-u i njegovim sledbenicima ljudi mogu postati iscelitelji. Pomoću  jednog iniciranja otvaraju Vam se kanali preko kojih se može usmeriti Reiki energija radi lečenja sebe ili svojih poznanika. Iniciranje je zapravo harmonizacija i prilagođavanje čovekovih energetskih kanala da mogu isceliteljsku energiju univerzuma da svesno prenesu na druge ljude.

Podeli ovu objavu

Nazad na Blog