Povišen krvni pritisak u trudnoći

Kada povišen krvni pritisak ugrožava zdravlje trudnice i ploda?
Povišen krvni pritisak izazvan trudnoćom, obično se javlja između drugog i trećeg trimestra. Povišen krvni pritisak se javlja u različitim razmerama, od blagih do onih koje zahtevaju intenzivnu kontrolu  i nadzor lekara.

Optimalnim se smatra pritisak koji je u istim granicama u kojima je bio i pre trudnoće.Te vrednosti su različite. Kod nekih je optimalan pritisak 120/80 milimetara živinog stuba, a kod nekih 110/70.

Prema apsolutnoj definiciji, pritisak je visok, kada je gornji, sistolni iznad 140, a donji, dijastolni, iznad 90 milimetara zivinog stuba. Kod oko 5% žena se manifestuje visok krvni pritisak izazvan trudnoćom, što se obično dešava nakon 20 nedelje trudnoće i češći je kod žena koje nose prvo dete. Nekada žene uđu u trudnoću sa hipertenzijom, koja tokom graviditeta može da se pogorša.

Hipertenzija

Hipertenzija  se vezuje za patološka stanja kao sto su: bolesti samog tkiva posteljice i može da bude pracena gubitkom proteina kroz mokraću, poremećajem funkcije jetre i bubrega. Nasledni faktori imaju značajnu ulogu u pojavi hipertenzije, zatim blizanačke trudnoće, prekomerno povećana telesna težina trudnice, trudnoća posle 35. godine…

Simptomi koji mogu ukazivati na povišen krvni pritisak su: oticanje, glavobolja,  pojačano lupanje srca, te ih je obavezno saopštiti ginekologu koji vodi trudnoću. Jako je važno ići na redovne kontrole kod ginekologa u toku trudnoće, takođe se preporučuje i uzimanje vitamina C i E, kao konzumiranje svežeg voća i povrća.