Rekonektivno isceljivanje

Rekonektivno isceljivanje je moćna, inteligentna, sofisticirana forma beskontaktnog isceljivanja i predstavlja holistički pristup zdravlju koji polazi kako od čovekove biološke i fizičke, tako i mentalne, emotivne i duhovne ravni postojanja. Sledstveno tome, poštuju se ljudsko dostojanstvo, autonomija i samoodlučivanje klijenta, a rad je usredsređen na podsticanje i podržavanje klijentove sposobnosti samoisceljivanja.

Namera Rekonektivnog isceljivanja je da vas poveže s celokupnošću vašeg bića i s onim što uistinu jeste (vraćanjem vašeg tela na njegovu vibraciju svetlosti). Stoga ste u stanju da napravite korak prema svom obliku savršenog zdravlja. Ono se često opisuje kao iskustvo koje menja život. Za to da biste iskusili dobrobit, nije neophodan preduslov da se borite sa zdravstvenim izazovima, emocionalnim, mentalnim ili duhovnim distrakcijama. Rekonektivno isceljivanje može da pomogne svakome i mnogi nalaze novi smisao života nakon što su ga iskusili. U svojoj suštini to je prilika da poboljšate i nadogradite kvalitet svog života i svoje funkcionisanje. S obzirom na to da Univerzum zna i razume način na koji vam je potrebno iscelenje, dobijate upravo ono što vam je u ovom životnom trenutku najpotrebnije. Na taj način iskustvo Rekonektivnog isceljivanja svake osobe je jedinstveno.

Kako se odvija Rekonektivno isceljivanje?

Mi ne znamo tačno kako telo zna šta treba da učini s onim što dobija doživljavanjem frekvencija Rekonektivnog isceljivanja. Znamo samo da se isceljenja događaju. To je kao da dobijete priliku da se setite kako je to kad ste zdravi i kad vam je dobro, kao da u sebi već posedujete to znanje i samo ste zaboravili kako da mu pristupite. Drugim rečima, doživljavanje frekvencija Rekonektivnog isceljivanja omogućava vam rekonektovanje (ponovno povezivanje) s vašom urođenom sposobnošću za isceljivanje i potpunosti toga ko ste. Kako teorijski objašnjava dr Erik Perl, u polju možda postoji prirodan, savršeno oblikovan otisak vašeg načina optimalnog funkcionisanja ljudskog tela, i frekvencije Rekonektivnog isceljivanja vas s tim rekonektuju.

Niz naučnika, zaintrigiranih jedinstvenošću tih frekvencija, provodi istraživanja kako bi potpunije razumeli šta se zapravo događa.

Naučnim eksperimentima provođenim  tokom tri godine dokazano je da klijent odgovara na Rekonektivno isceljivanje smanjivanjem simpatičkog i parasimpatičkog nadražaja autonomnog nervnog sistema, što se vidi kroz unutrašnju spokojnu i povišenu svesnost toka suptilne energije kad je osoba u stanju emocionalne ravnodušnosti. S principima Rekonektivnog isceljivanja kompatibilna su fiziološka reagovanja prepoznavanja i kinestetičke interakcije s energetskim poljima, kao i pasivno dopuštanje energiji da teče kroz telo.

Jedna od karakteristika Rekonektivnog isceljivanja je da praktičar i ne pokušava da na bilo koji način dijagnostifikuje ili usmerava isceljivanje. Rekonektivno isceljivanje nije terapija, tretman ili tehnika. Stoga u radu s vama praktičar svu svoju pažnju jednostavno usmerava na frekvencije i na taj način deluje kao katalizator, omogućujući rekonektivnim frekvencijama svetlosti i informacije da podstaknu odgovarajuće isceljenje.

Koje su dobrobiti?

Oni koji su iskusili Rekonektivno isceljivanje® navode sledeće:

  • Znatno poboljšanje nivoa fizičke energije
  • Balansiranost emocionalnih i mentalnih stanja
  • Uvećano samopouzdanje i samopoštovanje
  • Isceljenja raznih tegoba i fizičkih bolesti
  • Otpuštanje i pomak u blokadama u pravcu zdravlja
  • Spokojnost, mir i opuštenost
  • Odbacivanje nedaća, tuge, patnje i negativnih misaonih obrazaca

Vi primate najviši oblik onoga što je za vas najprikladnije u ovoj životnoj fazi, i to dolazi direktno iz Univerzuma, Izvora, Boga, Ljubavi – ili kako god želite da nazovete najvišu stvaralačku snagu. To je inteligencija Univerzuma koja vodi tok, isceljivanje, dozvoljavajući mudrosti koja je stvorila telo da njime i upravlja.

Kako kaže sam dr Perl: „Ako imate sreće, vaše isceljenje doći će u obliku koji očekujete. Ako zaista imate sreće, vaše isceljenje doći će u obliku o kojem niste ni sanjali… onom koji Univerzum ima na umu samo za vas.“

Šta se može iskusiti na seansi Rekonektivnog isceljivanja?

Iskustvo svake osobe je jedinstveno. Kako praktičar uvodi frekvencije, klijenti govore da su postali svesni različitih senzacija kao što su žmarci, protok ili pokret energije unutar tela. Neki navode da su osetili temperaturnu razliku, bilo u obliku toplote ili hladnoće, ili nežnog povetarca, da su osetili lagani pritisak ili težinu na određenim delovima tela. Drugi kažu da osećaju da su primili neku poruku. Neki su osetili dodir, iako ruke praktičara nisu bile na njihovom telu, nego čitavo vreme iznad i izvan njega. Neki govore da su imali osećaj da ih je neko na prijatan i uverljiv način držao za ruke. Neki navode da su imali vizuelne senzacije i čuli zvukove. Praktičar ni na koji način ne determiniše ili kontroliše to što se događa, samo je posmatrač a ne neko ko bilo šta podstiče.

Vaše fizičko telo na frekvencije može da odgovara vidljivim indikatorima – od brzih pokreta očiju, promene ritma disanja ili spontanih pokreta ruku, stopala ili drugih delova tela.

Priprema za Rekonektivno isceljivanje®

Seanse se rade u opuštajućem ambijentu i energetski čistom prostoru.

Odeća: obucite komotnu odeću. Za vreme seanse ležaćete na leđima, bez obuće.

Mirisi: pre seanse izbegavajte parfeme i upotrebu kozmetičkih preparata s mirisom.

Nakit: možete ga zadržati na sebi ako je ugodan.

Želite li da saznate više o Rekonektivnom isceljivanju, posetite sajt www.thereconnection.com, pročitajte knjigu dr Erika Perla Rekonekcija: Iscelite druge, iscelite sebe i/ili nam se obratite. Rado ćemo odgovoriti na svako pitanje koje biste mogli da imate.

UPOZORENJE

Imajte na umu da dr Erik Perl, Rekonekcija® i Rekonektivno iscjeljivanje® kao i praktičari Rekonektivnog iscjeljivanja®, ne dijagnostifikuju, ne tretiraju određene zdravstvene izazove ili druge tegobe. Klijent jeste i ostaje sam odgovoran za zdravstvenu brigu o sebi, odlazak kod lekara i/ili nastavak svog lečenja.