Skeniranje aure, nove tehnologije u službi zdravlja

Poliklinika Badawi, kao lider u holističkom pristupu prevencije i lečenja, od januara 2017. godine počinje sa programom aura skeniranja, koji vodi dr Marija Badawi, specijalista opšte, kineske i kvantne medicine.

Šta je aura?

Aura je energetski omotač oko fizičkih tela, koji nosi kompletne informacije o samom telu, odnosno o energetskim procesima u njemu. Svako telo je sastavljeno od energije (nova otkrića iz oblasti kvantne fizike upućuju da je sve energija), tako da svako telo ima svoje elektomagnetno polje, koje kada skeniramo vidimo kao spektar boja.

Stanje aure i energetskih centara je direktno povezano sa našim telesnim, umnim i duhovnim stanjem, pa pošto poliklinika Badawi na raspolaganju ima iskusne lekare, terapeute, praktičare i vrhunsku tehnologiju, stvoreni su svi uslovi za prevenciju i za efikasno usmereno lečenje, ako za istim postoji potreba.

Jako je malo ljudi koji imaju aurealna viđenja, odnosno sposobnost da vide aure drugih ljudi, što je povezano sa razvojem magnetnog receptora ispod hipofize u mozgu – pinealne žlezde (glandula pinealis), a još je manji broj ljudi koji imaju aurealna viđenja i medicinsku edukaciju, da bi mogli svoj dar koristiti kao sredstvo prevencije ili lečenja.

Napretkom tehnologije, na raspolaganju su nam novi alati, koji veoma precizno vrše skeniranje aure i stanja energetskih centara, na osnovu čega se pravi detaljan izveštaj, koji tumači iskusan lekar, te na taj način veoma efikasno unapređujemo svoje zdravlje, kao i sve aspekte našeg života.

Samim tim, svako od nas sada može da vidi svoju auru i stanje energetskih centara, što je odlična polazna tačka za lični napredak na svim nivoima.

Šta je AuraCloud Pro sistem?

AuraCloud Pro je integrisan sistem koji se sastoji od tri glavne celine (periferni uređaji, konzola i aplikativne komponente), koje u međusobnoj interakciji omogućuju tačna i personalizovana očitavanja za svakog subjekta.

Primenjena nauka i moderna tehnologija nam sada pružaju detaljna saznanja o nama samima, a kada se takvi podaci protumače od strane iskusnog lekara otvaramo sasvim nove potencijale u shvatanju sopstvenog postojanja.

Neki od parametara očitavanja:

Stanje naših energetskih centara - čakri

MIND-BODY-SPIRIT odnosi

Snaga aure

Talasanje aure

YING-YANG točak boja

Nivo relaksacije

Energetski nivoi

Stanje naših emocija

Boja auri i nivoi čakri

Izgled Vaše aure oko Vas