Nazad na Blog
Treba li verovati u Reiki?

Treba li verovati u Reiki?

U subotu, 16. aprila ove godine u Subotici je organizovan prvi “Sajam zdravlja i alternativne medicine poliklinike Badawi” u atriumu hotela Galleria. Mnogi od posetilaca su mi postavili sledeće pitanje – treba li verovati u Reiki da bi delovao?

U svima nama se krije mali neverni Toma. Naučili su nas da verujemo samo brojkama, fizički merljivim dokazima. Pa evo da navedem nekoliko eksperimenata koji dokazuju da i bez verovanja u  Reiki on stvarno deluje.

Dokazi o Reikiju iz dva najpoznatija eksperimenta

Često se navodi eksperiment koji je urađen 2002. godine sa grupom od pedeset osoba koja su patila od depresije i stresa.  Učesnici su bili iz raznih kulturnih sredina i raznih vera. Nasumice su ih podelili u tri grupe. Prva grupa je dobila reiki tretman u direknom dodiru, druga grupa je dobila tretman tako što je terapeut davao reiki, ali ruku je pri tome držao iznad pacijenta (ne dodirujući direktno). Kod treće grupe terapeut se ponašao kao da radi tretman, ali nije radio ništa.  Svima je rečeno da su dobili terapiju sa reiki energijom.

Bolesnike su testirali pre eksperimenta, šest nedelja posle eksperimenta i ponovili test nakon godinu dana. Kod  obe  grupe koji su stvarno dobili ispravan reiki tretman iskazalo se poboljšanje kako u pogledu depresije, tako i kod reagovanja na stresove, dok kod  onih koji su dobili placebo tretman – nije iskazano poboljšanje stanja.

Drugi eksperiment, koji je brojčano dokazao da se pojačava imunitet nakon reiki tretmana rađen je u Portlandu (država Oregon u SAD). Tri grupe ljudi je učestvovalo u eksperimentu, prva grupa je primila reiki tretman, druga grupa je radila vežbe relaksiranja, treća grupa niti je dobila reiki tretman, niti je relaksirala. Od učesnika je vađen uzorak krvi pre, neposredno posle tretmana i četri sata nakon tretmana. Studija je pokazala da je reiki tretman povećao broj belih krvnih zrnaca, što ukazuje na povećanje imuniteta tela.

Da li se može nešto meriti u toku tretmana?

Osamdesetih godina XX-og stoleća Dr. R.Becker i Dr. J. Zimmerman su pokušali odgonetnuti šta se dešava kada terapeut „zrači“ energiju. Ustanovili su da se u toku terapije magnetno polje oko terapeuta pojačava. Tačnije: povećava se jačina biomagnetnog polja i menja se frekvencija pulsiranja. U toku predaje energije u nekim slučajevima se biomagnetno polje povećao za hiljadu puta u odnosu na jačinu normalnog stanja.

Dr. Zimmerman je 1990. godine nastavio ispitivanja biomagnetnog polja u toku terapije sa reikijem. Ustanovili su da je pulsiranje sa niskim frekvencijama, reda 7 – 8Hz-a, a to je u domenu frekvencije moždanih talasa u „alfa“ stanju. To ukazuje na to da su pacijent i terapeut u sinhronizaciji kao da su oboje u „alfa“ stanju. Frekvencija pulsiranja se menjala u opsegu čak od 0.3 do 30Hz-a.

Postojanje biomagnetnog polja

Posebni eksperimenti su pokazali da pulsirajuća biomagnetna polja od 2Hz-a pomažu regeneraciju nerava, da pulsiranjee od 7Hz-a pomaže zarašćivanje kosti, a 15Hz-a regeneraciju tankih krvnih sudova.

U proteklom periodu više od 120 naučnih radova je objavljeno iz domena korišćenja reiki energije. Neverne Tome, koji čitate ovaj tekst, ne morate verovati u reiki, on deluje i kad ne verujete u njega. Da li znate kako deluje aspirin? Ni mehanizam delovanja aspirina ne poznajete u potpunosti, pa ipak koristite Aspirin.

Dođite u Polikliniku Badawi, koristite Reiki – i uverite se da stvarno deluje !

Podeli ovu objavu

Nazad na Blog