Kako sigurnim koracima krenuti u Novu godinu?

Pitanje „Kako krenuti u Novu godinu“ ima svoje čari i strepnje. Od nas samo zavisi da li će zaista biti čari ili će proći kroz strepnje.

Svaki kraj i početak godine nosi energiju, koja nam daje važne poruke.

Na kraju godine sumiramo rezultate, šta i ko smo bili u protekloj godini (sa svim uspesima, iskustvima, poukama). Prave se planovi za nastupajuću godinu.

Ipak, primećujem da se u tim planovima manja pažnja posvećuje ličnim osećanjima. Odnosno veće je usmerenje ka nekim stvarima materijalne prirode.

A onda, kada nova „čista“ godina krene, ulazimo u inerciju života. Borimo se da ostvarimo materijalne planove, a ta nosi najveće borbe u mislima i emocijama. Zatim, na putu do ostvarenja ciljeva dolaze i prepreke. Želimo da sve ide „glatko“, ali materijalna stvarnost nas često podseća da ne može baš tako. Jer ni u sebi ne nosimo vibraciju da sve ide „glatko“.

Šta učiniti da Nova godina bude moja dobra godina?

Najvažnije je da napravimo dogovor sa sobom, da ćemo u svakom novom danu brinuti o sebi. To obećanje ćemo lakše održati, ako ga napišemo na papir.

Danas sam doneo/la odluku da ću u svakom novom danu brinuti o sebi.

Da bismo bolje razumeli na koji način da brinemo o sebi, dobro je pogledati unazad. Zapitati se kako to nismo brinuli o sebi.

Pitanja sebi za kraj godine

 1. Koliko sam bio/la dobar/dobra sebi?
 2. Šta sam dobro učinio/la za sebe?
 3. Šta sam mogao/la bolje učiniti za sebe?
 4. Šta nisam mogao/la učiniti za sebe?
 5. Šta je krenulo u neželjenom smeru?
 6. Gde sam danas u odnosu na celu godinu koja je prošla?
 7. Šta želim da ostavim iza sebe, u godini koja prolazi?
 8. Čime sam ponosan/ponosna na sebe, a učinio/la sam u ovoj godini?
 9. Kako vidim sebe u trenucima kada se približava ponoć i početak Nove godine?

Kada odgovorite na prethodna pitanja, dopustite sebi da s Novom godinom krenete u nove početke, one koji će Vaš život učiniti boljim, kvalitetnijim.

Pitanja sebi u novogodišnjoj noći

 1. Kako se sada osećam?
 2. Šta ću učiniti da budem bolji/bolja sebi?
 3. Koje ću spoznaje iz prethodne godine praktično primeniti?
 4. Koji su moji najveći planovi, koje ću realizovati?
 5. Šta u Novu godinu neću nositi iz prethodne godine?
 6. Koje misli ću zanemariti?
 7. Ka kojim mislima ću se usmeriti?
 8. Koje emocije ću zanemariti?
 9. Ka kojim emocijama ću se usmeriti?

Važno pitanje, sa kojim ćete se buditi i ići u san

Kako vidim sebe u novom danu, sa svim mislima i emocijama?

Da biste bili sigurni u svoja pitanja i odgovore, i da biste bili sigurni da ćete održati obećanja sebi, Holistic Life Coaching će Vam u tome pomoći.

Holistic Life Coaching je proces vrhunske komunikacije sa uspešnom akcijom. U coachingu se, kroz razgovor, stvara odnos od poverenja. U tom razgovoru i klijent i coach slušaju klijenta; na način da coach klijenta, svojim pitanjima i podrškom, vodi do cilja. U tom procesu coach uključuje i tehnike (akcije) koje će klijentu pomoći da što brže i efikasnije dođe do cilja.