Projektivne ALFA kartice

Projektivne ALFA kartice su moćan alat (tehnika) koji Vam pomaže da na jedan bezbolan način otkrijete sadržaje  koji su Vas negde zaustavili, sprečili da budete Vaše pravo i Ja, i usmerili na neželjeni put. Svačiji put samo ne Vaš. Pomažu da doprete do onog dela sebe, kojem ne možete prići objektivnim pristupom (nesvesno). Zatim dolazi do promena koje u Vas utiskuju želju, jačate motivaju, oslobađate se krivice i svega onoga što Vas sputava. Podstiču maštanje i kreativnost.

Projektivne ALFA kartice pomažu da otklanjanjem blokada svoj živet usmerite ka ličnom zadovoljstvu i uspehu.

Projektivnim ALFA karticama podižemo svest o sebi

Ko sam Ja je pitanje koje sebi često nesvesno postavljamo, kada nismo ono što bi želeli da jesmo. Odnosno, kada nismo ono što zaista jesmo. Mnogo je sadržaja koji nas tokom života oblikuju i menjaju od najranijeg detinjstva. A time nas i udaljavaju od naše prave prirode.

Kad god imate unutrašnji sukob, to Vaše pravo Ja želi da se izbori za sebe u odnosu na sve sadržaje koji su ga potisnuli. Sadržaji su svi strahovi zbog kojih niste imali hrabrosti da budete Vaše pravo Ja, već nešto što žele drugi kako biste izbegli sukobe ili neke druge posledice, odnosno bol. Projektivne ALFA kartice Vam pomažu da otkrijete upravo te sadržaje.

Svaki put kada krenemo na stranputicu, mi pokušavamo da izbegnemo bol. To su okolnosti koje nas održavaju u zoni konfora, koja se kasnije pokaže kao loš izbor.

Kome može pomoći?

– osnovcima i srednjoškolcima kod izbora škole i fakulteta, a time i profesije za koju se pripremaju,

– osobama koje su na stranputici i ne znaju na koju stranu da krenu,

– onima koji imaju probleme u odnosima sa drugima, i

– onima koje preplavljuju strahovi.

Projektivne ALFA kartice pomažu i onima:

– koji žele saznati svoje stvarne potrebe,

– koji žele saznati kakav partner im odgovara,

– koji ne znaju koju odluku, od nekoliko važnih, da donesu, i

– koji žele spoznati sebe.

Sa projektivnim ALFA karticama upoznajte sebe da biste znali šta je najbolje za Vas.