Dr Aleksandar Delić

Biografija

Specijalista neurologije sa subspecijalističkim znanjem elektromioneurografije (EMNG) i doplersonografije karotidnih arterija. Osnovne studije medicine je završio 1993. godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Specijalizaciju iz neurologije završio je 2000.godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu, u Klinici za neurologiju Kliničkog centra Srbije.

Nakon dve godine je kompletirao 6-mesečni kurs iz elektromioneurografije (EMNG) u Klinici za neurologiju KCS u Beogradu, a 2017.god i kurs iz neurosonologije (color Doppler karotidnih i vertebralnih arterija) u istoj ustanovi. 2014. godine je prisustvovao kursu iz hiropraksije kod dr.Cameron Reeda u Norwich, UK.

Kao autor i koautor učesnik je evropskih i svetskih kongresa gde je u radu sa kolegama pokazao zavidne rezultate.